Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015252018Sürdürülebilir Tarımda Zararlı YönetimiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere zararlı sorunları, zararlıların önemleri, sorunların çözümü ve sürdürülebilir tarımda zararlı yönetimi konusunda temel kavram ve bilgileri vermek ve bu sayede gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ayrıca sorunların çözümleri yönünde fikir üretebilmelerine, karar verebilmelerine ve ileride ilgililere öneride bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Serdar Tezcan
Öğrenme Çıktıları
11. Sürdürülebilir tarımda sorun oluşturan önemli zararlıları öğrenme ve kavrama yeteneğini kazanma, 2. Sorunlarının giderilmesinde fikir sahibi olabilme veya öneride bulunabilme yeteneğini elde etme, 3. Zararlı sorunlarının sürdürülebilir tarımsal ekosistemlere etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma, 4. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan zararlı sorunlarını kavrama ve bunların çözümleri hakkında fikir sahibi olabilme veya öneride bulunabilme yeteneğini elde etme, 5. Bu kazanımlar ışığında sürdürülebilir tarımsal üretimin daha az sorunla uygulanmasında rol alabilme şansını kazanma, 6.Konusuyla ilgili projelere katılabilme, bilirkişi raporu ve sair rapor hazırlama veya böyle raporları değerlendirebilme yeteneğini elde etme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Tarımsal üretim ve zararlı sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum 2. Türkiye’deki önemli tarımsal zararlılar 3.Zararlı yönetiminde örnekleme ve karar verme 4.Zararlı yönetiminde control yöntemleri 5.Sürdürülebilir tarımda zararlı yönetiminin entegrasyonu 6. Seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama 7. Genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1I Zararlı sorunları ve tarıma tarihsel bir bakış Konu sunumu ve açıklaması, tartışma II Türkiye’deki önemli zararlılar- Apterygota ve Expterygota’ya bağlı türler Konu sunumu ve açıklaması, tartışma III Türkiye’deki önemli zararlılar- Endopterygota’ya bağlı türler Konu sunumu ve açıklaması, tartışma IV Türkiye’deki önemli zararlılar- Diğer zararlılar Konu sunumu ve açıklaması, tartışma V Zararlı yönetiminde örnekleme Konu sunumu ve açıklaması, tartışma VI Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar düzeyi Konu sunumu ve açıklaması, tartışma VII Zararlı yönetiminde karar verme Konu sunumu ve açıklaması, tartışma VIII Arasınav IX Zararlı yönetiminde kontrol yöntemleri- Kültürel, mekaniksel, fiziksel ve karantina yöntemleri Konu sunumu ve açıklaması, tartışma X Zararlı yönetiminde kontrol yöntemleri- Biyolojik ve biyoteknik yöntemler Konu sunumu ve açıklaması, tartışma XI Zararlı yönetiminde kontrol yöntemleri- Kimyasal vd. yöntemler Konu sunumu ve açıklaması, tartışma XII Sürdürülebilir tarımda zararlı yönetiminin ilkeleri Konu sunumu ve açıklaması, tartışma XIII Sürdürülebilir tarımda zararlı yönetiminin entegrasyonu Konu sunumu ve açıklaması, tartışma XIV Sürdürülebilir tarımda zararlı yönetiminin entegrasyonu Konu sunumu ve açıklaması, tartışma XV Proje sunumu Konu sunumu ve açıklaması, tartışma XVI Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lichtfouse, E., M. Navarrete, P. Debaeke, S. Véronique, C. Alberola, 2009. Sustainable Agriculture. Springer Science & Business Media, 919 pp. Mason, J., 2013. Sustainable Agriculture. Landlinks Press, 212 pp. Reddy, P. Parvatha, 2017. Agro-ecological Approaches to Pest Management for Sustainable Agriculture. Springer Singapore. 339 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)30
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr