Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015292018Sürdürülebilir Tarımda Sebze Gen Kaynaklarının Kullanılması ve Alternatif Bitki Tülerinin DeğerlendirilmesiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bitki genetik kaynakları nedir, bitki genetik kaynaklarının sürdürülebilir tarımda önemi ve sürdürülebilirliğe katkısı. Sebze genetik kaynaklarının genetik potansiyeli, sebze yetiştiriciliğinde kullanımı ve sağladığı yararlar. Doğada kendiliğinden yetişen sebze olarak değerlendirilen türlerinin genetik kaynak olarak ekonomik önemi, tüketim şekilleri sebzecilik açısından öneminin aktarılması. Ülkemizde yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmayan alternatif sebze türlerinin tanıtılması, yetiştirme tekniğinin öğretilmesi münavebe programlarında kullanılmasının sağlanması. Bu bitki türlerinin, üretici ve tüketici açısından ekonomik önemi ve değerlendirilme şekli. Doğada kendiliğinden gelişen türlerin agro-morfolojik özellikleri ekolojik istekleri, hasat dönemleri, değerlendirilme şekli besin kaynağı olarak kullanımı hakkında bilgiler verilecek sürdürülebilir tarıma olan katkıları ortaya konacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. M. Kadri BOZOKALFA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bitki gen kaynakları nedir ve sürdürülebilirlik açısından neden önemlidir. Sebze türlerinde genetik kaynaklar ve yetiştiricilik açısından bu kaynakların genetik potansiyeli. Yabani türler ve doğal bitki örtüsünde yer alan türlerin genetik ve ekonomik önemi. Doğadan kendiliğinden yetişen ve sebze olarak değerlendirilen bitki türlerinin tanıtılması, yetişme dönemi ve değerlendirilme şekilleri. Türkiye ekolojisine uygun alternatif sebze türleri, morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri ile yetiştirme tekniğinin öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Aşcıoğul. 2018. Widely Utilized Wild Edible Plants: A Case Study from Turkey, In Global Perspectives on Underutilized Crops Öztürk M., et al., (edt). Springer 2. Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Aşcıoğul, 2013. Egzotik Sebze Türleri ve Yetiştiriciliği. E.Ü. Matbaası, İzmir. 3. Wild Flowers of Britain and northwest Europe, 1995. (Christopher Grey – Wilson) 4. Hessayon, D. G, 1990. The Vegetables Expert, Britannica House, England. 127 p. 5. Bicknell, A., 1991. The New Kitchen Garden, Penguen Books, England. 176 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr