Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301265132019Mezuniyet Sonrası Tıp EğitimiSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dünya’da ve Türkiye’de mezuniyet sonrası eğitimin yapılanması, yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmak ve mezuniyet sonrası bir eğitim programının planlanması konusunda farkındalık yaratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Ö. Sürel Karabilgin
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
a. Uzmanlık eğitimi, b. Doktora ve yüksek lisans eğitimi, c. Danışmanlık sistemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu metinleri 2. "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" kararları 3. UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) 4. WFME Postgraduate MedicalEducation 5. Bologna Deklerasyonu 6. From Bergen to London. The contribution of the European Commission to the Bologna Process. 7. Flexner A. Medical Education in The United States and Canada. 8. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2006 9. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2007 10. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2008 11. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2009 12. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 13. Asistan Hekimler Haklarını Arıyor. TTB Yayını 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr