Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301265042019Öğretim TeknolojileriSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim teknolojilerinin özellikleri, eğitici ve öğrencilere sağladıkları fırsatlar, öğrenme ve öğretmenin en etkin halde gerçekleştirilebilmesi için öğretim teknolojilerinin öğeleri, ilkeleri gerekli olan standartlar, eğitim materyali hazırlama ve değerlendirme konuları irdelenecektir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenme kavram ve uygulamaları gözden geçirilecek Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi bağlamında kullalnılan ve kullanılabilecek öğretim teknolojileri ve materyaller sistematik olaak gözden geçerilecek, bazı teknolojilerin kullanımı ve materyal tasarımı bizzat denenerek öğrenilenler pekiştirilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. H.İbrahim Durak
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Öğretim Teknolojilerine Giriş ve Temel Kavramlar 2.Görsel Tasarım, Öğretim Materyali Tasarımı ve Değerlendirme 3. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenme: Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitiminde yeri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknoloileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Alkan, C. (2011). Eğitim Teknolojisi. Ankara. Anı Yayıncılık 3. Kaya Z. (2006). Öğretim Tenolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık 4. Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching:A conversational framework for the effective use of learning technologies. Taylor & Francis e-Library 5. Koumi, J. (2006) Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning. Routledge 6. Clark, R.C., Mayer, R.E. (2008) e-Learning and the Science of Instruction, 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc. 7. Boulos, M.N.K., Maramba, I., & Wheeler, S. (2006). Wikis, blogs and podcasts: A new generation of Web based tools for virtual collaborative clinical practice and education, BMC Medical Education, 6(41). 8. McKendree, J. “e-Learning” sayfa (151-164) in Swanwick, T. (Ed). Understanding Medical Education Eveidence, Theory and Practice. Wiley-Blackwell, London, 2010 9. Masters K, Ellaway R. “AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment” Med Teach. 2008 Jun;30(5):455-73. doi: 10.1080/01421590802108331. 10. Masters K, Ellaway R. “e-Learning in medical education Guide 32 Part 2: Technology, management and design” Med Teach. 2008 Jun;30(5):474-89. doi: 10.1080/01421590802108349.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr