Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204045462017Stratejik Marka YönetimiSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, marka, markalama ve marka değeri kavramlarına ilişkin anlayış yaratmak, uygun marka mesaj ve medya stratejileri geliştirecek ve ilgili araçları tanımlayıp marka performansını değerlendirebilecek düzeyde bilgi oluşturmaktır. Ayrıca pazarlama iletişiminin tüm diğer marka mesajları ile bütünleştirilmesi gereken interaktif bir süreç olduğuna ilişkin anlayış yaratmak da hedeflenmektedir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ. DR. İPEK KAZANÇOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Marka, markalama ve marka değeri kavramları tanımlayabilmek
2Stratejik marka ve medya stratejilerini belirleyebilme
3Marka mesajlarını geliştirme ve değerlendirebilmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Marka, markalama ve marka değeri kavramları, Marka mesajları ve medya stratejileri geliştirme, Stratejik marka yönetimi süreci, uygun araçları tanımlama, marka performansını değerlendirme konuları işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Marka Kavramı
2Marka Yönetimi
3Müşteri Temelli Marka Değeri
4Marka Konumlandırma ve Marka Değerleri
5Marka Elemanları
6Marka Değeri Geliştirmek için Pazarlama Programları Tasarlamak
7Marka Değeri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
8Ara Sınav
9İkincil Marka Çağrışımları
10Marka Değeri Ölçümü
11Marka Değeri Kaynaklarının Ölçümü
12Marka Değeri Çıktılarının Ölçümü
13Marka Stratejilerinin Tasarlanması ve Yürütülmesi
14Yeni Ürünlerin Markalanması ve Marka Uzatma
15Ödev Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Strategic Brand Management, Kevin Lane Keller, Prentice-Hall, 2003 (2E) ISBN:0131105833 • Brand Management- A Theoretical and Practical Approach, 2003, Rik Riezebos, Pearson Education, Prentice Hall • Best Practice Cases in Branding, Kevin Keller, Prentice Hall • Building Strong Brands, David A. Aaker, The Free Press, 1996 • Building the Brand-Driven Business, Scott M. Davis and Michael Dunn, Jossey-Bass Publ., 2002. • Bu Topraklardan Dünya Markası çıkar mı? Güven Borça Mediacat Kitapları, Kapital Yayınevi • İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer11515
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15454554545
ÖÇ25454554545
ÖÇ35454554545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr