Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105135412018Plant Gentic ResourcesSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
1- Tesisin ilk çalıştırılmasının sadece bir devreye almanın ötesinde;a)Sözleşmelerle, b)Garantilerle, c)Müşterilere verilen taahhütlerle, d)Çok iyi bir organizasyon yeteneği ile, e)Şahısların fiziksel dayanıklılıkları ile, f)Disiplinler arası (inşaat-montaj ekipleri, mekanik, elektrik, enstruman) çok iyi bir koordinasyon gerekliliği ile olan ilişkisi örneklerle açıklanacaktır. 2- Start-up faaliyetinin yatırım kararı ile birlikte ilerleyişi tartışılarak gösterilecektir. 3- Tesisin mekanik olarak kabulünü yapabilecek tek organ olan start-up ekibinin bunu nasıl gerçekleştireceği anlatılacaktır. 4- Özellikle buhar ve diğer yardımcı servislerin devreye alınışları, şebekelerin temizlik yöntemleri anlatılacaktır. 5- Bazı özel ekipmanların ilk çalıştırma adımları anlatılacaktır. 6- Tesisin garanti edilen performansı gösterdiğinin (veya göstermediğinin) belirlenmesi için “İspat denemesinin” – (Test – run veya proving trial) koordine edilerek tesisin kabulüne nasıl onay verileceği anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer R. Özcan Beşergil
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yoktur
Dersin İçeriği
1-Yapılabilirlik raporlarında yer alan ilk çalıştırmanın önemi, 2-Lisans , know-how, proses tasarımı, detay mühendislik, ekipman ve malzeme tedariki,inşaat-montaj sözleşmeleri ile start-up’ın bağlantıları, 3-Start-up adımları, programlama, doküman hazırlama, start-up ekibinin oluşturulması, 4-Kontrol listelerinin hazırlanması, basınç test çevrimlerinin P&I diyagramları kullanılarak oluşturulması, takibi,onaylanması, “Mekanik Tamamlama Sertifikasının” hazırlığı ve onayı, 5-Yardımcı servis hatlarının temizliği ve özellikle buhar hatlarının devreye alınması, 6-Pompa, kompresör, türbin, proses fırını gibi ekipmanların ilk çalıştırılması, 7-İspat denemesinin yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yoktur
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr