Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105135532018Advanced Molecular Cell BiologySeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeviriyi kuramlar ışığında ele almak ve farklı metin türlerinin çevirilerine yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu ders, öğrencilerin çeviri süreci sırasında ortaya çıkan kültürlerarası faktörleri de içeren sorunsallara karşı bir bilinç oluşturmasını, hem İngilizceden Türkçeye hem de Türkçeden İngilizceye çeviri süresince kullanılacak stratejileri sunmayı hedefler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Gülden Hatipoğlu
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gündelik metin çevirileri (reklam, ilan, duyuru, yemek tarifi, resmi belgeler, mektup), bilgilendirici metin çevirisi, altyazı çevirisi, tanıtım metni çevirisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tek dilli ve çok dilli (İngilizce – Türkçe) sözlükler bu dersin vazgeçilmez kaynakları arasındadır. Öğrencilerin derse sözlük getirmeleri zorunludur. Yardımcı Kitaplar: Göktürk, Akşit. Çeviri: Dillerin Dili. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002. Bassnett, Susan. Translation Studies. Great Britain: Routledge, 2004. Eco, Umberto. Mouse or Rat? Translation as Negotiation. London: Phoenix, 2004. Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. Great Britain: Routledge, 2006. Rifat, Mehmet. Çeviri Seçkisi I – Çeviriyi Düşünenler. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2003. Schulte, Rainer and John Biguenet eds. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. USA: University of Chicago Press, 1992. Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility. Great Britain: Routledge, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr