Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105135552018Molecular Markers and BreedingSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Kimyasal teknolojilerde nanoteknoloji, biyoteknoloji, mikroişlemler ve mikrocihazlar konularında kaydedilen gelişmeler, empirik denklemlerin kullanımı yerine kimyasal süreçlerin alt yapısını oluşturan moleküler mekanizmaların incelenmesini ve modellerin bu mekanizmalara göre kurulmasını gerekli kılmıştır. Bu ders, öğrencilerin termodinamik, ısı, kütle ve momentum transferi derslerini almadan önce moleküler düzeyde meydana gelen olayları tanıyabilmesi için eğitim programında yerini almıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sümer Peker, Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yoktur
Dersin İçeriği
Atomun ve atomaltı parçaların yapısı. Atomaltı parçalar arasındaki etkileşim; atom ölçeğinde kuvvet tanımı. Tüm enerjilerin kaynağı olarak potansiyel ve kinetik enerjilerin dalga-kütle ikilemi içinde incelenmesi. Dalga fonksiyonunun özellikleri ve Schrödinger denklemi. Yerdeğişimi, titreşim ve dönme hareketleri için Schrödinger denkleminin çözümü. Enerjinin atomlar arasında istatistiksel dağılımı: Boltzman dağılımı. Termodinamik büyüklüklerin dağılım fonksiyonları ile tanımı. Enerjinin moleküller arasında paylaşım fonksiyonları. Sıcaklığın öteleme, titreşim ve dönme hareketleri üzerine etkisi. Gaz, sıvı ve katı haldeki maddenin mikro düzeydeki yapısı. Moleküler hareketlerin transfer mekanizmaları: moleküller arasında çarpışmalar, yapı içindeki boşluklara atlama, titreşim. Kütle, ısı, momentum ve elektriksel yük transfer mekanizmaları. Arayüzeyler: Arayüzeylerdeki dengelenmemiş moleküler etkileşimler ve etkileşimlerin sonuçları. Arayüzey sınır koşullarının moleküler temeli.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Walton, A.J., Three Phases of Matter, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1983 YARDIMCI E-KİTAPLAR: 1. Atkins, P., de Paula, J., Atkins’ Physical Chemistry @online resource center. 8th ed. Oxford University Press, 2006. 2. Peker, S.M., Helvacı, Ş.Ş., Solid-Liquid Two Phase Flow. Elsevier Publishing Co., Amsterdam, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Derse Katılım110
Seminer115
Makale Kritik Etme110
Ev Ödevi115
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yoktur
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr