Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401035132019Ölçek Geliştirme ve UyarlamaSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenciler; araştırma sürecinde kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanmasına ilişkin temel süreçleri, madde analizi teknikleri ile geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan ATILGAN
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma sürecinde kullanılan ölçme araçlarının türleri bilgisi
2Ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması sürecinin aşamaları bilgisi.
3Geçerlik ve güvenirlik ile madde analizine ilişkin temel kavramların anlam bilgisi.
4Bir ölçme aracının madde analizini yapabilme.
5Bir ölçme aracının geçerlik çalışmasını yapabilme.
6Bir ölçme aracının güvenirlik çalışmasını yapabilme.
7Kullanılacak ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliklerini değerlendirebilme.
8Geliştirilen ya da uyarlanan bir ölçme aracını değerlendirme.
9Ölçme konusuna yönelik özgün madde havuzu oluşturabilme
10Madde analizi sonuçlarına göre madde seçebilme.
11Standart normal dağılım ve norm oluşturabilme
12Geliştirilen Ölçme araçlarını kullanarak veri toplayabilme.
13Geliştirilen Ölçme araçları ile toplanan verileri değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Ölçme araçlarının sınıflanması, Ölçekler ve ölçekleme teknikleri, Ölçme aracı geliştirme süreci, Ölçme aracı uyarlama süreci, Madde analizi ve madde seçme teknikleri, Madde analizi uygulamaları, Geçerlik türleri ve analizi, Güvenirlik türleri ve analizi, Ölçme sonuçlarının yorumlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Giriş
2Ölçek türleri ve elde edilen verilerin özellikleri: sınıfla, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçekler.İlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
3Ölçekleme teknikleri: Tepki yaklaşımı ve yargı yaklaşımları ile ölçekleme teknikleriİlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
4Ölçme aracı geliştirme süreçleri: Ölçek geliştirmede islenecek yollar ve planlamaÖrnek uygulamalar. İlgili kaynakların okunması, Örnek uygulamalar.
5Ölçme aracı uyarlama süreçleri: Ölçek geliştirmede islenecek yollar ve planlamaİlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
6Madde analizi ve madde seçme teknikleri: Madde analizinde kullanılan tekniklerİlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
7Madde analizi ve madde seçme teknikleri: Madde analizinde kullanılan tekniklerin uygulanması Örnek uygulamalar
8Geçerlik türleri: Kapsam, ölçüt dayanaklı, yapı geçerlikleri.İlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
9Geçerlik analizi uygulama: Kapsam geçerlik indeksleri, uygunluk ve yordama geçerliği çalışmalarıÖrnek uygulamalar
10Geçerlik analizi uygulama: Faktöriyel yapı geçerliği.Örnek uygulamalar
11Güvenirlik türleri ve anlamlar: Güvenirlik türlerine dayalı olarak güvenirlik türleri.İlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
12Güvenirlik analizi uygulama: Test-tekrar test, paralel testler, iki yarı güvenirliklerine ilişkin uygulama çalışmaları.Örnek uygulamalar
13Güvenirlik analizi uygulama: KR-20, KR-21, Alfa, OmegaÖrnek uygulamalar
14Güvenirlik analizi uygulama: Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme için uygulamalar.Örnek uygulamalar
15Ölçme sonuçlarının yorumlanması: Standart puanlar, norm çıkarma ve uygulaması.İlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
16Eğitimde ve psikolojide uluslararası ölçme standartlarıİlgili kaynakların okunması (Baykul, 2000 ; DeVellis, 1991; Murphy & Davidshofer, 2001).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aiken, L. R. (2000). Psychological testing and assesment (10th ed). Massachusetts: Allyn and Bacon. Atılgan, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM Yayınları. Cohen, R. J., Swerdlik, M. E. & Phillips, S. M. (1998). Psychological testing and assessment: An introducation to tests and measurement. California: Mayfield Publishing. DeVellis, R. F. (1991). Scale development: Theory and application. California: Sage Publications. Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği yayınları. Guilford, J. P. (1954). Psychometric methods (2nd. Ed.). New York: McGraw-Hill Book Co Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests. New York: John Wiley and Sons Inc. Kline, P. (1993). The handbook of psychological testing. New York: Routledge. Murphy, R. K. & Davidshofer, O. C. (2001). Psychological testing: principles and applications. New Jersey: Printice-Hall Inc. Nunally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, Inc. Nunnally, J. C. (1967). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama12424
Makale Kritik Etme2510
Bireysel Çalışma10440
Okuma9436
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr