Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401035062019Eğitimde Başarının ÖlçülmesiSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Araştırma sürecinde kullanılan ölçme araçlarının türlerini bilgisi. 2. Ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması sürecinin aşamalarının bilgisi. 3. Geçerlik ve güvenirlik ile madde analizine ilişkin temel kavramların anlam bilgisi. 4. Bir ölçme aracının geçerlik çalışması yapabilme. 5. Bir ölçme aracının güvenirlik çalışması yapabilme. 6. Bir ölçme aracının madde analizi yapabilme. 7. Kullanılacak ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliklerini değerlendirme. 8. Geliştirilen ya da uyarlanan bir ölçme aracını değerlendirme. 9. Ölçme konusuna yönelik özgün madde havuzu oluşturabilme. 10. Madde analizi sonuçlarına göre madde seçebilme. Ölçme araçlarını kullanarak veri toplayabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. T. Oğuz BAŞOKÇU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
 Araştırma sürecinde kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanmasına ilişkin temel süreçler.  Geliştirme ve uyarlama çalışmalarında madde analizi teknikleri ile geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması.  Bu ölçme araçlarını kullanarak veri toplamak ve değerlendirme yapmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atılgan, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 3. Basım. Ankara: Anı yayıncılık. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM yayınlar. Cohen, R. J., Swerdlik, M. E. Ve Phillips, S. M. (1998). psychological testing and assessment: An introducation to tests and masurement. California: Mayfield Publishing. DeVellis, R. F. (1991). Scale development: Theory and application. California: Sage publications. Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği yayınları. Kline, P. (1993). The handbook of psychological testing. New York: Routledge. Murphy, K. Ve Davidshofer, C. O. ( 1998). psychological testing. New Jersey: Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr