Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101086792017Named Reactions I Elective118
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu ders, akışkanların (gazlar, sıvılar, gaz-sıvı , sıvı-sıvı, sıvı-katı, gaz-katı karışımların) fiziksel ve transport özelliklerinin belirlenmesi için teorik denklemlerin türetilmesini, hesaplanmasını, ve deneysel sonuçlarla karşılaştırmasını; karışımlardaki nano- ve mikro-boyutların karışımın özelliklerine etkilerinin araştırılmasını içerir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şerife Şeref Helvacı
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Gazların, sıvıların ve gaz-sıvı, gaz-katı, sıvı-sıvı, sıvı-katı karışımlarının özelliklerinin belirlenmesi ve hesaplanması: Bileşenlerin termodinamik ve kritik özellikleri, PVT verileri. Karışımların termodinamik özellikleri, buhar basıncı, faz değişim entalpileri, standard oluşum entalpileri ve Gibbs enerjileri, ısı kapasitesileri, yüzey ve arayüzey gerilimleri, viskoziteleri, ısıl iletkenlik değerleri, difüzyon katsayıları, çözünürlük. Deneysel ve teorik bulunan sonuçların karşılaştırılması. Nano ve mikro boyutun karışımların fiziksel ve transport özelliklerine etkileri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTAPLARI: 1. Reid, R.C., Prausnitz, J.M., Poling, B.E., "The Properties of Gases and Liquids", 4. Baskı, Mc-Graw Hill, New York, (1988). 2. Peker, S. M., Helvacı, Ş.Ş., Solid-Liquid Two Phase Flow, Bölüm 3, Elsevier, Amsterdam, 2008. 3. Peker, S., Helvacı, Ş.Ş., Akışkanlar Mekaniği: Kavramlar, Problemler, Çözümler, 2. Baskı, Bölüm 2, Literatür Yayıncılık, Ltd., 2007. 4. Bhushan, B. (Ed.), Springer Handbook of Nanotechnology, 2. Baskı, Springer Science and Business Media, Würzburg,2007.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr