Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9102096242016Evoluations Techniques in Forage CropsElective128
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin yem bitkileri değerlendirme teknikleri ve değerlendirmede meydana gelen kayıplar konularında bilgisini artırmak ve koşullara göre durum değerlendirmesi yapabilme yeteneği kazandırmayı sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Asc. Prof. Dr. Hakan GEREN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yem bitkileri I-II (Tavsiye)
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yembitkilerinde hasat, kuru ot, depolama ve silaj yönetimi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Kılıç, A., 1988, Yemler ve Hayvan Besleme, EÜZF, İzmir.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr