Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9203035302015Photography in Mass CommunicationElective126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu ders kitle iletişiminde eski ve yeni fotoğraf teknolojilerinin ve onların etkilerinin açıklanmasını amaçlamaktadır. Bir iletişim aracı olarak fotoğrafın rolü kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları bağlamında incelenecektir.
Name of Lecturer(s)
Asst. Prof. Dr. Ahmet İmançer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu ders kitle iletişiminde eski ve yeni fotoğraf teknolojilerinin ve onların etkilerinin açıklanmasını amaçlamaktadır. Bir iletişim aracı olarak fotoğrafın rolü kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları bağlamında incelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998. Akbaş, Faruk-İkizler, Emre, Fotoğraf Teknik Okumaları, Om Yayınevi, İstanbul, 2003. Akgül, Hasip, Görme Kılavuzu, Akış Yayıncılık, İstanbul, 1999. Aral, Coşkun, Ölümün Yakasına İliştirilmiş Hayatlar, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2003. Barthes, Roland, Canıera Lucida, Fotoğraf Üzerine Düşünceler, Çev: Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1992. Boubat, Edouart, Fotoğraf Sanatı, Çev: M. Nejat Özcan, İnkılap ve Aka Yayıncılık, İstanbul, 1984. Çizgen, Gültekin, Fotoğrafın Görsel Dili, Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, İstanbul, 1998. Derman, İhsan, Fotoğraf ve Gerçeklik, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1991. Ergüven, Mehmet, Sırdaş Görüntüler, YKY, İstanbul, 1995. Erkarslan, Önder, Fotoğraf Sanatında Görsel Anlatım, Altındağ Matbaası, İzmir, 1995. Evliyaoğlu, Gökhan, İletişim Psikolojisi Psikolojik İletişim, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, Ankara, 1987. Flusser, Vilem, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, Çev: İhsan Derman, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1991. Gezgin, Suat, Basında Fotoğrafçılık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002. Grill, Tom-Scanlon, Mark, Fotoğrafta Kompozisyon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003. Hedgecoe, John, Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995. İnceoğlu, Metin, Tutum, Algı, İletişim, V Yayınları, Ankara, 1993. Topçuoğlu, Nazif, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000. Parsa, Seyide, Televizyon Estetiği, E.Ü.İletişim Fak. Yay. No: 6, İzmir, 1994. Price, Mary, Fotoğraf, Çerçevedeki Gizem, Çev. Ayşenaz-Kubilay Koş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. Sontag, Susan, Başkalarının Acısına Bakmak, Çev: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2004. Sontag, Susan, Fotoğraf Üzerine, Çev: Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1993.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr