Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9203035802015Television LiteracyElective126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Radyo gibi hızlı bir kitle iletişim aracı olan televizyon, hem göze hem de kulağa hitap eder. Haber verme işlevi bağlamında ise en kısa sürede en fazla etkiye sahip kitle iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Televizyonların haber bültenleri, o kanalın itibarını ve güvenirliğini ortaya koymaları bakımından önemlidir. Kitle iletişim araçlarının en güçlü ürünleri, taşıdıkları en önemli ileti, haberdir. Haberi taşıyan araç da basın, radyo, televizyondur. Dersin amacı kitle iletişim araçlarında habercilik olgusunu yetkin biçimde öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
ASSOC. PROF. DR. ALEV FATOŞ PARSA
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Televizyon haberciliği teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Haber toplama ve röportaj teknikleri, haber dili ve yazımı, gazetecilik etiği, haber analizi, kamera ve montaj unsurları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge, 2003 Kemal Aslan, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, 2009 Gazetecilk ve Habercilik, Habercinin El Kitabı, (der.) Sevda Alankuş Kural, Bia, IPS İletişim Vakfı yayınları, İstanbul, 2003
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr