Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103076472010The Garments Used In Medical EnvironmentElective118
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Medikal ortamda kullanılan giysiler ve bu giysilerde bulunması gereken özellikler hakkında bilgi vermek.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN - Assoc. Prof. Dr. Oktay PAMUK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Medikal ortamlarda özel giysilerin kullanımının önemini vurgulamak. Bu ortamlarda kullanılan cerrahi giysiler ve hasta giysileri hakkında bilgi vermek. Bu giysilerde bulunması gereken özellikleri incelemek, uygun giysi konstrüksiyonlarının ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
 Öğretim üyesinin ders notları.  Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN ve Doç. Dr. Oktay PAMUK’a ait çeşitli dergilerde medikal ortamlarda kullanılan giysiler hakkında yayınlanmış makaleler.  Pamuk, O., 2006, Cerrahi Personel ve Hastanın Kullanımına Yönelik İşlevsel Medikal Ürünlerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, İzmir.  Pamuk, O., 2002, Cerrahi Operasyonlarda Kullanılan Giysilerin Çalışma Ortamına Uyumluluğunun Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  Swetambali, J., Exploring Design Requirements for a Functional Patient Garment: Hospital Caregivers' Perspective, M. S. Thesis, NCSU University.  Karanlık, Ö. ve Arslan, A., 1999, Ergonomi ve Hastane Kıyafetleri Arasındaki İlişki, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Proje Çalışması, İzmir.  Konuyla ilgili web siteleri.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr