Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026312019Contemporary Issues in School CounselingElective118
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilerin müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanımak, bireysel ve toplu olarak , nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme , söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak , müziğin tanımı ve dünyamızdaki yerini kavratmak
Name of Lecturer(s)
Didem Taştabanoğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Müziğin tanımı, genel müzik kurallarının aktarımı, sesin tanımı, sesin yapısı, çocuklarda ses eğitimi ve ses çalışmaları, notalar ,suslar, müzikte kullanılan işaretler, nüanslar,anahtarlar, porte, ölçü ve ölçü çizgisi nota değerleri, dikte deşifre gibi kavramların açıklanması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Baran İlhan 1985: Temel Müzik Kuralları, ANKARA, Belgi Yayıncılık Okyay Erdoğan 1969: Okul Müzik Eğitimi,ANKARA, Er Ofset Yayıncılık Özdemir Yılmaz 1993: Ortaokul Müzik Ders Kıtabı, ANKARA, Semih Ofset Ders Notları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr