Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026332019Counseling Process and Outcome ResearchElective118
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik testlerin yapısına, geliştirilmesi aşamalarına, nasıl kullanıldığına ve değerlendirilmesine ilişkin bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Lect. Dr. Serkan DENİZLİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Test nedir? Nasıl geliştirilir? Nasıl kullanılır? Nasıl değerlendirilir? Test geliştirmede sosyal ve etik sorunlar. İstatistiksel kavramlar: ölçekler, frekans dağılımı, merkeze yığılma ölçüleri, standart puanlar, yüzdelikler ve kurallar. Korelasyon ve özellikleri Güvenirlik: tanımı, türleri, ölçmenin standart hatası, güvenirliğin değerlendirilmesi. Geçerlik: tanımı, geçerliği belirleme yolları, geçerlik türleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing. (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. Weiner, E. A.; Steward, B. J. (1984). Assesing Individuals: Psychological and Educational Tests and Measurements. Boston: Little, Brown and Company. Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr