Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026202019Advanced Psychopathology (Adulthood)Elective126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; öğrencilerin yetişkin psikopatolojisine ilişkin temel kavramları özümseyerek, yetişkin psikopatoloji kapsamında değerlendirilen sorunları ayırt edebilmelerini ve uygun sevk etme becerileri geliştirmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Benal İnceer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Normal ve anormal farklılığı. Psikiyatrik semptom grupları. Psikoz-nevroz ayırımı. Temel ruhsal bozukluklar (kavramlar). Ruhsal bozuklukların sağaltımı.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. DSM-IV El Kitabı (2000). İstanbul: Hekimler Birliği Yayınları. 2. Ekşi, A. (ed). (1999). Ben Hasta Değilim. İstanbul: Nobel Kitabevi. 3. Güleç, C., & Köroğlu, E. (ed) (1998). Psikiyatri Temel Kitabı. İstanbul: Hekimler Birliği Yayınları. 4. Öztürk O. (1996). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. İstanbul: Hekimler Birliği Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr