Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026222019Couples and Family CounselingElective126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencinin, çift yıldızların yapısı, sınıflandırılması, parlaklık ve tayf ölçümlerinden ışık ve dikine hız eğrilerinin analiz edilmesi için geliştirilen yöntemler ve bunların farklarının ortaya çıkartılması, bir çifti oluşturan bileşen yıldızların temel fiziksel öğeleri kütle, yarıçap ve sıcaklıklarının hesaplanması, çift yıldızları kullanarak yıldızların uzaklıklarının belirlenmesi, gözlemsel bulgular ile kuramların karşılaştırılması ve farklılıkların yorumlanması konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Cafer İBANOĞLU
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Çift yıldızların bulunma yolları, gözlem yöntemleri, bollukları, sınıflandırılması, görsel çift yıldızların yörünge öğelerinin hesaplanması yöntemleri, yıldızlarda kütle tayini ve çift yıldızların kullanılması; tayfsal çift yıldızlar, dikine hız eğrilerinin elde edilmesi, indirgenmesi ve çözümü, bileşen yıldızların kütlelerinin dolaysız olarak hesaplanması; örten çiftler, ışık eğrilerinin elde edilmesi, indirgenmesi ve çözümü, bileşen yıldızların yarıçaplarını belirleme yöntemleri, gözlemsel verilerin kuramsal beklentilerle karşılaştırılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1) C.Ibanoğlu, Çift Yıldızlar (E.Ü.Basımevi, 2004) 2) L.Binnendijk, Properties of Double Stars (Pennsylvania Press, 1960) 3) R.G.Aitken, The Binary Stars (McGraw-Hill, 1964
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr