Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026262019Qualitative ResearchElective126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler; nitel bir araştırmanın tasarlanması, uygulanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlaştırılması süreçlerini kavrayabileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Bünyamin YURDAKUL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersini almış olmaları önerilir.
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Dersin Tanıtımı, Pozitivist ve Pozitivizm ötesi paradigmaların varsayımları, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve Temel aşamaları, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik, Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacı Davranışları, Nitel Araştırma Desenleri, Nitel Araştırmada yöntemlerinin [Görüşme, Gözlem ve Doküman Analizi (Belgesel Tarama)] Özellikleri, türleri ve ilkeleri, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırma Önerileri Nasıl Hazırlanır?, Nitel Araştırmaların Eğitime Uygulanması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Barzun, J. & Graff, H. F. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara: TÜBİTAK Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publications. Day, R. A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbookof Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Goetz, J. P. & LeCompte, M. (1984). Etnography and Qualitative Design in Educational Research. Orlando: Academic Pres. Hall, G. M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı (Çev: Hasan Doğruyol). Ankara: Nobel Yayıncılık. Heshuisus, L. (1996). From Positivism to Interpretivism and Beyond. New York: Teachers College Press. Kirk, J. & Miller, M. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Lecompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in etnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60. Marshall, C. & Rossman, G.. (1995). Designing Qualitative Research. USA: Sage Publications. Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An interpretive approach. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Miles B. M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourceook. (2nd Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. (2nd ed.). Newbury Park, California: Sage Publications. Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluations. Newbury Park, California: Sage Publications. Rossman, B. G. & Rallis, F. S. (1998). Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Reseach. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications. Wallerstein ve Diğerleri (2003). Gulbenkian Komisyonu Raporu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor (Çev.: Ş. Tekeli). İstanbul: Metis Yayınları. Yıldırım, Ali ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Applied Social research Methods Series. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr