Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401026302019Contemporary Issues in Developmental PsychologyElective126
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı ergenlik döneminde yaşanan değişimlerin ayrıntılarıyla tanıtılmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yaşam boyu gelişim, yaşam boyu bakış açısı, gelişimin doğası, gelişimle ilgili temel kavramlar ve gelişim yasaları, Bilim, bilimsel yöntem, gelişim psikolojisi yöntem ve hedefleri, Ergenlikte Görülen Fizyolojik Değişimler, Ergenlik dönemindeki psikolojik değişimler, Ergenlik dönemindeki sosyolojik değişimler, Ergenlik ve kimlik gelişimi, Ergenlik dönemindeki duygusal gelişim
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Mehmet Bilgin, Banu yazgan İnanç, Meral kılıç atıcı (2011). Gelişim Psikolojisi, Pegem Akademi yayıncılık, 7. baskı, Ankara. 2. Patricia H. Miller, (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları, Çevirmen; Zeynep Gültekin, İmge Kitabevi 1. Baskı, Ankara. 3. Helen Bee, Denise Boyd (2009). Çocuk Gelişimi Psikolojisi, çeviri; Okan Gündüz, Kaknüs Yayınları,11. baskı. 4. Hatice Ergin, S. Armağan Yıldız (2010).Gelişim Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtımı, 1. baskı, Ankara. 5. William Crain Theories of development concepts and Applications, fourth Edition.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr