Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101026522009Populasyonların Genetik AnaliziSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, populasyon genetiği alanındaki temel kavram ve prensipleri güncel bulgular çerçevesinde açıklamak, temel evrimsel süreçler olan doğal seçilim, mutasyon, gen akışı ve genetik sürüklenme ile genetik varyasyon, popülasyon yapılanması ve türleşme süreçleri arasındaki ilişkilerin test edilmesinde temel yaklaşım ve analiz yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Nurşen Alpagut Keskin
Öğrenme Çıktıları
1Populasyon genetiği ve moleküler evrimin temel prensiplerini kavramak
2populasyon genetik verilerin analizinde kullanılan temel yaklaşımlar ile ilgili varsayımları kavramak
3temel evrimsel süreçler ve gen bağlantısının populasyon içi ve arasında genetik varyasyon desenine etkilerini tanımlamak
4populasyon genetiğinin disiplinler arası yaklaşımını kavramak
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, populasyon genetiği yaklaşımı, populasyonlar ve gen havuzları, Genetik varyasyon, Gen ve genotip frekansları, Hardy-Weinberg Prensibi, populasyon yapılanması, , evrimsel süreçler ve populasyon gen ve genotip frekanslarına etkileri, Moleküler populasyon genetiği, Nötral teori ve moleküler evrim konularını ve uygulmalarını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Populasyon genetiği yaklaşımı, prensibipopulasyon genetiği araştırmlarında örnekleme
2Populasyon genetiği araştırmalarında proje tasarımı, veri eldesinde kullanılan yöntemlerpopulasyon genetiği araştırmalarında kullanılan belirteçler
3populasyonlar ve gen havuzlarıproblem çözümü
4Gen ve genotip frekansları, Hardy-Weinberg PrensibiProblem çözümü
5Temel Evrimsel Süreçler ile ilgili kavramlarProblem çözümü
6Doğal Seçilim-Gen ve genotip frekansları üzerine etkileriProblem çözümü
7Mutasyon-Gen ve genotip frekansları üzerine etkileriProblem çözümü
8Arasınav
9Gen Akışı-Gen ve genotip frekansları üzerine etkileriPopulasyon genetiği yazılımları-FSTAT
10Populasyonlar, genetik varyasyon ve örnekleme hatasıPopulasyon genetiği yazılımları-Genalex
11Genetik Drift-Gen ve genotip frekansları üzerine etkileriPopulasyon genetiği yazılımları-DNASP
12Populasyon YapılanmasıPopulasyon genetiği yazılımları-Arlequin
13Moleküler populasyon genetiğiÖğrenci Sunumları
14Nötral TeoriÖğrenci Sunumları
15Moleküler SaatlerÖğrenci Sunumları
16Final SınavıÖğrenci Sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hartl, D. L., 1988. “A primer of Population Genetics” (Second Edition). Sinauer Associates, Ins. Publishers Sunderland, Massachusetts. Halliburton R., 2004. “Introduction to Population Genetics.” Pearson Prentice Hall. Hartl D.L. and A.G. Clark. 1997. “Principles of Population Genetics.” 3rded. 1997. Sinauer Assoc. Hoelzel A. R., 1998. “Molecular Genetic Analysis of Populations” Oxford Univ. PressHamilton M.B., 2009. “Population Genetics” Wiley-Blackwell Press Hamilton M.B., 2009. “Population Genetics” Wiley-Blackwell Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Problem Çözümü7214
Takım/Grup Çalışması4416
Rapor Hazırlama7428
Rapor Sunma5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Rapor7428
Laboratuvar Ara Sınavı122
Ev Ödevi7428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15354555455
ÖÇ24455555455
ÖÇ34454555454
ÖÇ45455555455
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr