Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101086792017 İsim Tepkimeleri I Seçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu ders, akışkanların (gazlar, sıvılar, gaz-sıvı , sıvı-sıvı, sıvı-katı, gaz-katı karışımların) fiziksel ve transport özelliklerinin belirlenmesi için teorik denklemlerin türetilmesini, hesaplanmasını, ve deneysel sonuçlarla karşılaştırmasını; karışımlardaki nano- ve mikro-boyutların karışımın özelliklerine etkilerinin araştırılmasını içerir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şerife Şeref Helvacı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gazların, sıvıların ve gaz-sıvı, gaz-katı, sıvı-sıvı, sıvı-katı karışımlarının özelliklerinin belirlenmesi ve hesaplanması: Bileşenlerin termodinamik ve kritik özellikleri, PVT verileri. Karışımların termodinamik özellikleri, buhar basıncı, faz değişim entalpileri, standard oluşum entalpileri ve Gibbs enerjileri, ısı kapasitesileri, yüzey ve arayüzey gerilimleri, viskoziteleri, ısıl iletkenlik değerleri, difüzyon katsayıları, çözünürlük. Deneysel ve teorik bulunan sonuçların karşılaştırılması. Nano ve mikro boyutun karışımların fiziksel ve transport özelliklerine etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTAPLARI: 1. Reid, R.C., Prausnitz, J.M., Poling, B.E., "The Properties of Gases and Liquids", 4. Baskı, Mc-Graw Hill, New York, (1988). 2. Peker, S. M., Helvacı, Ş.Ş., Solid-Liquid Two Phase Flow, Bölüm 3, Elsevier, Amsterdam, 2008. 3. Peker, S., Helvacı, Ş.Ş., Akışkanlar Mekaniği: Kavramlar, Problemler, Çözümler, 2. Baskı, Bölüm 2, Literatür Yayıncılık, Ltd., 2007. 4. Bhushan, B. (Ed.), Springer Handbook of Nanotechnology, 2. Baskı, Springer Science and Business Media, Würzburg,2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr