Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102076031998Toprak İşleme Makinaları TasarımıSeçmeli1110
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, toprak İşlemede ana faktör olan toprak mekaniğini kavradıktan sonra toprak işlemede kullanılan alet ve makinaların konstrüksiyon esasları vermektir. Öğrenciler bu ders kapsamında toprak işlemede en çok kullanılan pulluk ve diskli aletlerin dizayn parametrelerini öğrendikten sonra bu aletlerin toprağa olan etkileri ayrıntılı olarak ele alarak dizaynda etkin faktörleri kavrayacaktır. Öğrenciler, bu dersin kapsamında ayrıca toprak işlemede ikincil toprak işleme yapan aletlerin ve sırasıyla tırmık ve kültivatörlerin teknik özellikleri ve dizayn parametrelerini öğrenecektir. En son olarak öğrencilere koruyucu toprak işleme sistemleri ve toprak işlemesiz ekim sistemler anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Engin ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1Toprak işleme sistemlerinde “Toprak Mekaniği”nin önemini öğrenme
2Toprak işleme makinalarının tasarımının esaslarının kavranması
3Sürdürülebilir tarımı olanaklı kılacak enerji tasarruflu toprak işleme tekniklerini türetebilme
4Toprak işlemesiz ekimin esaslarını öğrenme
5Toprak işleme makinalarında genel dizayn parametrelerini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak İşlemede “Toprak Mekaniği” ,Toprak İşleme Sistemleri, Pulluk Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleri, Diskli Aletler Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleri, Tırmık ve Kültivatör Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleri, Kuyruk milinden tahrik edilen toprak işleme makinaları konstrüksiyon ve dizayn parametreleri, Toprak işlemesiz ekimin esasları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak İşlemede “Toprak Mekaniği”
2Toprak İşleme Sistemleri
3Pulluk Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriLaboratuarda aletin incelenmesi
4Pulluk Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriÖrnek Problem çözümü
5Diskli Pulluk Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriÖğrenci sunumları
6Diskli Pulluk Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriLaboratuarda aletin incelenmesi
7Diskaro Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriÖrnek Problem çözümü
8ARA SINAV
9Tırmık Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriÖrnek Problem çözümü
10Kültivatör Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriÖğrenci sunumları
11Kuyruk milinden tahrik edilen toprak işleme makinaları konstrüksiyon ve dizayn parametreleriÖğrenci sunumları
12Freze Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriÖrnek Problem çözümü
13Rototiller Konstrüksiyonu ve dizayn parametreleriLaboratuarda aletin incelenmesi
14Koruyucu toprak işleme sistemleriÖğrenci sunumları
15Toprak işlemesiz ekimLaboratuarda aletin incelenmesi
16FINAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Agricultural Machines, Theory and Construction. 1972. H. Bernacki, J. Haman, Cz. Kanafojski. Warsaw, Poland, 2. Önal, İ., 2005. Toprak İşleme Sistemleri ve Doğrudan Ekim Makinası Konstrüksiyonu. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No. 564, İzmir. 4. Keçecioğlu, G., Gülsoylu, E., 2002. Toprak İşleme Makinaları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 545, Bornova, İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama81080
Proje Sunma8216
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma1410140
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)298
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr