Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103076472010Medikal Ortamlarda Kullanılan GiysilerSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Medikal ortamda kullanılan giysiler ve bu giysilerde bulunması gereken özellikler hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN - Assoc. Prof. Dr. Oktay PAMUK
Öğrenme Çıktıları
1Cerrahi giysiler ve hasta giysilerinde kullanılan kumaşları tanıyabilme
2Medikal ortamlarda kullanılan giysilere yönelik uygun test yöntemlerini uygulayabilme
3Cerrahi giysiler ve hasta giysileri için uygun giysi konstrüksiyonları geliştirebilme
4Medikal ortamlarda kullanılan giysiler hakkında bir konuda araştırma ve sunum yapabilme
5Takım içinde çalışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medikal ortamlarda özel giysilerin kullanımının önemini vurgulamak. Bu ortamlarda kullanılan cerrahi giysiler ve hasta giysileri hakkında bilgi vermek. Bu giysilerde bulunması gereken özellikleri incelemek, uygun giysi konstrüksiyonlarının ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Medikal ortamlarda kullanılan giysilerin tarihçesi ve gelişimi
2Medikal ortam koşulları
3Cerrahi giysiler ve hasta giysilerinde kullanılan materyaller
4Cerrahi giysiler ve hasta giysilerinde kullanılan materyaller
5Cerrahi giysilerin ve hasta giysilerinin taşıması gereken genel özellikler
6Cerrahi giysilerin ve hasta giysilerinin model özellikleri
7Standartlar ve test yöntemleri
8Ödev konularının belirlenmesi
9Ödev aşamalarının tartışılması
10Ödev konuları ile ilgili öğrencilerin yönlendirilmesi
11Ödev konuları ile ilgili öğrencilerin yönlendirilmesi
12Ödev sunumları
13Ödev sunumları
14Ödev sunumları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Öğretim üyesinin ders notları.  Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN ve Doç. Dr. Oktay PAMUK’a ait çeşitli dergilerde medikal ortamlarda kullanılan giysiler hakkında yayınlanmış makaleler.  Pamuk, O., 2006, Cerrahi Personel ve Hastanın Kullanımına Yönelik İşlevsel Medikal Ürünlerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, İzmir.  Pamuk, O., 2002, Cerrahi Operasyonlarda Kullanılan Giysilerin Çalışma Ortamına Uyumluluğunun Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  Swetambali, J., Exploring Design Requirements for a Functional Patient Garment: Hospital Caregivers' Perspective, M. S. Thesis, NCSU University.  Karanlık, Ö. ve Arslan, A., 1999, Ergonomi ve Hastane Kıyafetleri Arasındaki İlişki, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Proje Çalışması, İzmir.  Konuyla ilgili web siteleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması12020
Proje Hazırlama24080
Proje Sunma22040
Makale Yazma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr