Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103076512011Hazır Giyim Ürünlerinin Performans DeğerlendirmesiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Günümüzde klasik hazır giyimin yanında fonksiyonel özelliği ön planda olan giysilere verilen önem giderek artmaktadır. Bu ürünlerden, kullanım alanlarına göre istenilen performansı karşılamaları beklenmektedir. Bu ders kapsamında farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik üretilen giysilerin özelliklerinin incelenmesi ve kendilerinden beklenen performansı karşılama derecelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ders kapsamında konfeksiyon sanayiinde kullanılan yardımcı malzemelerde bulunması gereken özellikler, yardımcı malzemelerin üretim teknikleri ve performans testleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN, Assoc.Prof.Dr. Oktay PAMUK
Öğrenme Çıktıları
1Yardımcı malzemeleri tanıyabilme
2Farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik üretilen giysiler hakkında bir konuda araştırma ve sunum yapabilme
3Takım içinde çalışabilme
4Giyim konforu hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giyim konforu hakkında bilgi vermek, giyim konforunun değerlendirme yöntemlerini açıklamak, farklı ihtiyaçları yönelik üretilecek giysilerin taşıması gereken özellikleri belirlemek, farklı ihtiyaçlara yönelik üretilen giysilerin termofizyolojik, duyusal, vücut hareketi ve psikolojik konfor performanslarını değerlendirmek, konfeksiyon yardımcı malzemelerinin üretim tekniklerini ve kullanım alanlarını tanıtmak, ürünlere uygun malzeme seçimi, konfeksiyon malzemelerine yapılan muayene yöntemlerini açıklamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giyim konforu kavramı
2Giyim konforunun sınıflandırılması
3Giyim konforunun sınıflandırılması
4Giyim konforunun değerlendirme yöntemleri
5Giyim konforunun değerlendirme yöntemleri
6Konfeksiyon yardımcı malzemelerinin incelenmesi ve ürünlere uygun malzeme seçimi
7Konfeksiyon malzemelerine yapılan muayene yöntemleri
8Ödev konularının belirlenmesi
9Ödev konularının belirlenmesi
10Ödev konularının belirlenmesi
11Ödev aşamalarının tartışılması
12Ödev konuları ile ilgili öğrencilerin yönlendirilmesi
13Ödev konuları ile ilgili öğrencilerin yönlendirilmesi
14Ödev sunumları
15Ödev sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Das A., R. Alagirusamy, 2010, Science in Clothing Comfort, Woodhead Publishing. Li, Y., 2001, The Science of Clothing comfort, Textile Progress Vol. 31 Nos ½, Textile Institute. Horn, M. J.,1981, The Second Skin : An İnterdisciplinary Study of Cothing, Houghton Mifflin, Boston. Ergonomics Abstracts, 2004, Printed and published for the Ergonomics Information Analysis Centre, Dept. of Engineering Production, University of Birmingham by Taylor & Francis Ltd., 1969-2004. Rice A., 1991, A Management Guide : Ergonomics in the Apparel and Textile Industries, publisher: American Apparel Manufacturers Association. Slater, K., 1996, Comfort or Protection: The Clothing Dilemma, Performance of Protective Clothing: Fifth Volume, ASTM STP 1237, James S. Johnson and S.Z. Mansdorft, Eds. Kaplan S., Okur A., 2008, The Meaning And Importance Of Clothing Comfort: A Case Study For Turkey, Journal of Sensory Studies, Vol: 23. Relationship Between Material Properties and Comfort in Commercial Athletic Wear, Archana Kumar, M.S. Thesis, Directed by Dr. B. Lewis Slaten, Auburn University, 2004. Comfort of textile products as determined both by laboratory assessments (e.g., moisture transport) and consumer perceptions, University Of California Davis. Clothing Physiological Research in the Service of Wear Comfort, Hohenstein University Catalog. North Carolina State University Textile Protection and Comfort Center Catalog.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma14684
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr