Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203035712015Göstergebilim ve UygulamalarıSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı göstergebilimin kuram ve ilkelerini öğretmeye yöneliktir. Göstergeleri inceleyen bir bilim dalı olarak göstergebilim; insanın gösterge oluşturma, göstergelerle sistem kurma ve bunlar kanalıyla iletişimde bulunma sürecini araştırmaktadır. Göstergebilimin sorguladığı, anlamın ne olduğundan çok nasıl yaratıldığıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ASSOC. PROF. DR. ALEV FATOŞ PARSA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde göstergebilimin tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ve anlamlandırma süreçleri ile göstergebilimsel çözümleme örnekleri kapsamlı olarak işlenmektedir. Film, televizyon, video, afiş ve dergilerdeki resimli reklamlar gibi medya metinlerinin yapılanmış bütünlerine çözümleme yaklaşımı sunan göstergebilim, görsellerle dolu çevremizde gösterileni okuyarak anlamın nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağı konusunda somut ve bilimsel yaklaşımlar sunmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: PARSA, Seyide & PARSA, Alev Fatoş (2002); Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi Yardımcı Kaynaklar: ARTHUR, Asa Berger (1996); Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, 2. Basım, Editörler: Nazmi Ulutak-Aslı Tunç, T.C. Anadolu Üni. Yayınları No: 91. BARTHES, Roland (1998); Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları. BARTHES, Roland (1999); Göstergebilimsel Serüven, Çev: M. Rifat - S. Rifat, Istanbul: Kaf Yayınları. BARTHES, Roland (1996); Göstergeler İmparatorluğu, Çev.: Tahsin Yücel, İstanbul: YKY. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. BURTON, Graeme (1995); Görünenden Fazlası, Çev: Nefin Dinç, İstanbul: Alan Yayınları. ERKMAN, Fatma (1987); Göstergebilime Giriş, İstanbul: Alan Yayınları. FİSKE, John (1996); İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınları. GUIRAUD, Pierre (1990); Göstergebilim, Çev: Mehmet Yalçın, Sivas: M.Y. Özel Yayım. GÜNAY, Doğan V. (2001); Metin Bilgisi, İstanbul: Multilingual. GÜNAY, Doğan V. (2002); Göstergebilim Yazıları, İstanbul: Multilingual. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. KIRAN (EZİLER), Ayşe; KIRAN, Zeynel (2003); Yazınsal Okuma Süreçleri (Dilbilim, Göstergebilim ve Yazınbilim Yöntemleriyle Çözümlemeler), 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. LOTMAN, Yuriy M. (1986); Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, İstanbul: De Yayınevi. MODLESKİ, Tania (1998); Eğlence İncelemeleri, İstanbul: Metis Yayınları. ONAT, Esen - ÖZGENCİL YILDIRIM, Sercan (2001); Göstergebilim Tartışmaları, İstanbul: Multilingual. ONG, Walter J. (1995); Sözlü ve Yazılı Kültür, Çev: Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul: Metis Yayınları. RİFAT, Mehmet (1993); Homo-Semioticus, İstanbul: COGİTO Y.K.Y. RİFAT, Mehmet (1997-1998); XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Çev: Mehmet Rifat - Sema Rifat, 1. ve 2. Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ROBINS, Kevin (1999); İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, Çev: Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. WILLIAMSON, Judith (2001); Reklamların Dili, Çev: Ahmet Fethi, Ankara: Ütopya Yayınevi. WOLLEN, Peter (1989); Sinemada Göstergeler ve Anlam, Çev: Zafer Aracagök, İstanbul: Metis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr