Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203035862015Kitle İletişim SistemleriSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bir ülkede kitle iletişim araçlarının kurumsallaşması ve yayın sistemlerinin oluşması o ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Dersin amacı bu ilişkiyi ortaya koyarak birçok ülkedeki farklı iletişim sistemlerini, ülkemiz iletişim sistemleriyle karşılaştırarak açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Konca Yumlu
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim sistemlerinin temelindeki altı kuram: Otoriter, liberal, sosyal sorumluluk, Sovyet –komünist, gelişme aracı, demokratik katılımcı. Günümüz iletişim politikaları, özelleştirme, deregülasyon kavramları. ABD ve AB ülkelerinde yayıncılık politikaları. Türkiye de yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vural, Sacide, Kitle Ders Kitabı: İletişiminde Denetim Stratejileri, Özışık Matbaası, Ankara, 1994. Yardımcı Kitaplar: Keane, John, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı, İstanbul, 1992 Kejanlıoğlu, Beybin ve d. (derleyen), Medya Politikaları, İmge, Ankara, 2001 McQuail, Denis, Mass Communication Theory: An Introduction, 2.nd ed. Sage, London, 1987 Pekman, Cem, Televizyonda Özelleşme: Avrupa Yayıncılığı Değişim Süreci, Beta Basım, İstanbul, 1997 Siebert, Fred S. ve d. , Four Theories of the Press, Uni. of. Illionis Press, Urbana , 1956. Topuz, Hıfzı, ve d., Basında Tekelleşme, Tuses ve İlad Yayını, İstanbul 1989 Topuz, Hıfzı, ve d., Yarının Radyo ve Televizyon Düzeni ,Tuses ve İlad Yayını, İstanbul 1990 Downing, John et al. (eds.), Questioning the Media: A Critical Introduction, Sage London, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr