Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103076141998İşletme PolitikalarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
İşletmelerin karşılaştıkları işletmecilik sorunlarının çözümüne ilişkin güncel ve yaşamsal politikaların belirlenmesine ve uygulama kriterlerinin saptanmasına yönelik analizlerin yapılması hedeflenmektedir. İşletme politikalarının konusu içerisine başta pazarlama, finansman, insan kaynakları, üretim olmak üzere tüm işletme fonksiyonları girmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turan Atılgan
Öğrenme Çıktıları
1İşletme politikalarının önemini kavrayabilme
2Politika, strateji, taktik kavramlarını açıklayabilme
3Kapsam stratejilerini uygulayabilme
4Büyüme stratejilerini uygulayabilme
5Tasarruf stratejilerini uygulayabilme
6Tasfiye stratejilerini uygulayabilme
7Karma stratejileri uygulayabilme
8Portföy analizini yapabilme
9SWOT analizi yapabilme
10Disiplinler arası çalışma yapabilme
11SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanabilecek düzeyde makale yazabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme politikaları dersinin amacı, yöntemi, özellikleri, politika, strateji, taktik kavramları ve aralarındaki ilişkiler, kapsam stratejileri, büyüme stratejileri, tasarruf stratejileri, tasfiye stratejileri, karma stratejiler, portföy analizleri, SWOT analizi, örnek olay çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme politikaları dersinin amacı, yöntemi ve özellikleri
2Politika, strateji, taktik ve yöntem kavramları ile bunlar arasındaki ilişkiler
3İşletme stratejileri – Kapsam stratejileri
4İşletme stratejileri – Büyüme stratejileri
5İşletme stratejileri - Tasarruf stratejileri
6İşletme stratejileri – Tasfiye stratejileri
7İşletme stratejileri – Karma stratejiler
8Portföy analizleri – SWOT analizi
9Örnek olay çalışmaları
10Örnek olay çalışmaları
11Örnek olay çalışmaları
12Sunumlar
13Sunumlar
14Sunumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Certo S.C., Peter J.P., Strategic Management: Concepts and Applications, McGraw-Hill International Editions, 1991, New York, USA Thompson J.L., Strategic Management: Awareness and Change, Chapman and Hall, 1990, England Eren E., Yönetim Psikolojisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın No: 209, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 105, 1989, İstanbul Erdoğan İ., İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:266, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 158, 1996, İstanbul Taşkıran N., İşletme Stratejileri ve Politikaları, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, 1999, İzmir Dinçer Ö., Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Basım, 1992i İstanbul Pfeffer J., Güç Merkezli Yönetim: Örgütlerde Politika ve Nüfuz, Boyner Holding Yayınları, 1999, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı16060
Derse Katılım11333
Makale Yazma280160
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)253
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr