Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103076251998İşletmelerde Yönetim StratejileriSeçmeli237
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında yönetim alanında uygulanan modern yönetim teknikleri ile bu tekniklerin işletmelerin performansına ve rekabet gücüne etkileri belirlenmektedir. Ayrıca bu yönetim stratejilerini uygulayacak yöneticilerin ve liderlerin özellikleri ile işletmenin içerisinde bulunduğu çevresel faktörler analiz edilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turan Atılgan
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim stratejilerinin önemini kavrayabilme
2Politika, strateji ve taktik kavramlarını açıklayabilme
3İşletmelerdeki yönetsel organlarını açıklayabilme
4Belirsizlik ve kriz koşullarında uygun yönetim stratejilerini uygulayabilme
5Pazarlamaya yönelik yönetim stratejilerini uygulayabilme
6İnsan kaynaklarına yönelik yönetim stratejilerini uygulayabilme
7Üretim politikalarına yönelik yönetim stratejilerini uygulayabilme
8Finansman yapısına ilişkin yönetim stratejilerini uygulayabilme
9Modern yönetim tekniklerini uygulayabilme
10Toplam yönetim yaklaşımını uygulayabilme
11Disiplinler arası çalışma yapabilme
12SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanabilecek düzeyde makale yazabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim stratejilerinin önemi, amacı ve özellikleri, strateji, politika, taktik ve yöntem kavramları ve aralarındaki ilişkiler, işletmelerde yönetsel organlar ve işlevleri, belirsizlik ve kriz koşullarında uygulanabilecek yönetim stratejileri, pazarlamaya yönelik yönetim stratejileri, insan kaynaklarına yönelik yönetim stratejileri, üretim politikalarına yönelik yönetim stratejileri, finansman yapısına ilişkin yönetim stratejileri, modern yönetim yaklaşımları, toplam yönetim yaklaşımı, örnek olay çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetim stratejileri dersinin içeriği, amacı, yöntemi ve özellikleri
2Strateji, politika, taktik ve yöntem kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler
3İşletmelerde yönetsel organlar ve işlevleri
4Belirsizlik ve kriz koşullarında uygulanabilecek yönetim stratejileri
5Pazarlamaya yönelik yönetim stratejileri İnsan kaynaklarına yönelik yönetim stratejileri
6Üretim politikalarına yönelik yönetim stratejileri Finansman yapısına ilişkin yönetim stratejileri
7Modern yönetim yaklaşımları ve teknikleri (Amaçlara göre yönetim, istisnalarla yönetim, sonuçlara dayalı yönetim)
8Toplam yönetim yaklaşımı
9Örnek olay çalışmaları
10Örnek olay çalışmaları
11Örnek olay çalışmaları
12Sunumlar
13Sunumlar
14Sunumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Certo S.C., Peter J.P., Strategic Management: Concepts and Applications, McGraw-Hill International Editions, 1991, New York, USA Thompson J.L., Strategic Management: Awareness and Change, Chapman and Hall, 1990, England Eren E., Yönetim Psikolojisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın No: 209, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 105, 1989, İstanbul Erdoğan İ., İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:266, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 158, 1996, İstanbul Taşkıran N., İşletme Stratejileri ve Politikaları, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, 1999, İzmir Dinçer Ö., Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Basım, 1992i İstanbul Pfeffer J., Güç Merkezli Yönetim: Örgütlerde Politika ve Nüfuz, Boyner Holding Yayınları, 1999, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı16060
Derse Katılım11333
Makale Yazma280160
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)253
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr