Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103076472010Medikal Ortamlarda Kullanılan GiysilerSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Medikal ortamda kullanılan giysiler ve bu giysilerde bulunması gereken özellikler hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN - Assoc. Prof. Dr. Oktay PAMUK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medikal ortamlarda özel giysilerin kullanımının önemini vurgulamak. Bu ortamlarda kullanılan cerrahi giysiler ve hasta giysileri hakkında bilgi vermek. Bu giysilerde bulunması gereken özellikleri incelemek, uygun giysi konstrüksiyonlarının ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Öğretim üyesinin ders notları.  Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN ve Doç. Dr. Oktay PAMUK’a ait çeşitli dergilerde medikal ortamlarda kullanılan giysiler hakkında yayınlanmış makaleler.  Pamuk, O., 2006, Cerrahi Personel ve Hastanın Kullanımına Yönelik İşlevsel Medikal Ürünlerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, İzmir.  Pamuk, O., 2002, Cerrahi Operasyonlarda Kullanılan Giysilerin Çalışma Ortamına Uyumluluğunun Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  Swetambali, J., Exploring Design Requirements for a Functional Patient Garment: Hospital Caregivers' Perspective, M. S. Thesis, NCSU University.  Karanlık, Ö. ve Arslan, A., 1999, Ergonomi ve Hastane Kıyafetleri Arasındaki İlişki, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Proje Çalışması, İzmir.  Konuyla ilgili web siteleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr