Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Mechanical Engineering - Mechanical Engineering -General Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Second Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
000000000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9103125032016 Compulsory 3 0 0 6
2 MAK.MÜH.İ.Ö.SDG1(16) Elective - - - 18
Total 6 0 0 24
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 MAK.MÜH.İ.Ö.SDG2(16) Elective - - - 15
2 YLDPR599 Term Project Compulsory 0 0 0 15
Total 3 0 0 30
 
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9103125012017 Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Elective 2 0 0 6
2 9103125072016 Kompozit Malzemeler Mekaniği Elective 3 0 0 6
3 9103125092016 Kurutma: Temel Prensipler Elective 3 0 0 6
4 9103125112016 Elastik Stabilite Teorisi I Elective 3 0 0 6
5 9103125132016 Elastisite Teorisi I Elective 3 0 0 6
6 9103125152016 Mühendislikte Bilgisayar Programlama Teknikleri Elective 3 0 0 6
7 9103125172016 Sonlu Elemanlar Yöntemi I Elective 3 0 0 6
8 9103125192016 İleri Mukavemet I Elective 3 0 0 6
9 9103125212016 Isıl Sistemlerde Tasarım ve Benzeşim Elective 3 0 0 6
10 9103125232016 Santral Dizaynı Elective 3 0 0 6
11 9103125252016 Absorpsiyonlu Soğutma Teori ve Uygulamaları Elective 3 0 0 6
12 9103125272016 Genişletilmiş Yüzeylerden Isı Transferi Elective 3 0 0 6
13 9103125292016 İleri Mekanik Titreşimler Elective 3 0 0 6
14 9103125312016 Lineer Olmayan Titreşimler Elective 3 0 0 6
15 9103125332016 Güneş Enerjisi Mühendisliği I Elective 3 0 0 6
16 9103125352016 Mühendisler İçin İleri Sayısal Metodlar Elective 3 0 0 6
17 9103125372016 İleri Akışkanlar Mekaniği Elective 3 0 0 6
18 9103125392016 İleri Termodinamik Elective 3 0 0 6
19 9103125412016 Endüstriyel İklimlendirme Elective 3 0 0 6
20 9103125432016 İleri Isı İletimi Elective 3 0 0 6
21 9103125452016 İleri Isı Taşınımı Elective 3 0 0 6
22 9103125512016 İleri İmalat Yöntemleri Elective 3 0 0 6
23 9103125532016 Takım Tasarımı I Elective 3 0 0 6
24 9103125552016 Yüzey Mühendisliği I (Aşınma) Elective 3 0 0 6
25 9103125572016 Malzeme Seçimi ve Tasarımı Elective 3 0 0 6
26 9103125592016 Kristalografi Elective 3 0 0 6
27 9103125612016 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Temelleri Elective 3 0 0 6
28 9103125632016 Isıl Sistemlerin Ekserji Analizi I Elective 3 0 0 6
29 9103125652016 Mekatronik Sistemler Elective 3 0 0 6
30 9103125672016 Kemik Mekaniği Elective 3 0 0 6
31 9103125692016 Isı Transferi İyileştirme Teknikleri Elective 3 0 0 6
32 9103125712017 Internal Combustion Engine Elective 3 0 0 6
33 9103125732018 Engineering Plastics and Processing Technologies Elective 3 0 0 6
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9103125002016 Isı Boruları Teorisi ve Uygulamaları Elective 3 0 0 6
2 9103125022016 Katı Mekaniğinin Temelleri Elective 3 0 0 6
3 9103125042016 Isı Değiştirici Tasarımı Elective 3 0 0 6
4 9103125062016 Boru ve Kanallarda Sürtünmeli Akış Elective 3 0 0 6
5 9103125082016 Elastisite Teorisi II Elective 3 0 0 6
6 9103125102016 İklimlendirme Sistemleri Tasarımında Verimlilik Elective 3 0 0 6
7 9103125122016 Levha ve Kabuklar Teorisi Elective 3 0 0 6
8 9103125142016 Sonlu Elemanlar Yöntemi II Elective 3 0 0 6
9 9103125162016 Optimizasyon, Genetik Programlama ve Mühendisler İçin İleri Sayısal Metodlar Elective 3 0 0 6
10 9103125182016 Robot Analizi Elective 3 0 0 6
11 9103125202016 Endüstriyel Soğutma Elective 3 0 0 6
12 9103125222016 Yüzey Karakterizasyon Teknikleri Elective 3 0 0 6
13 9103125242016 Bilgisayar Destekli Mekanizma Analizi Elective 3 0 0 6
14 9103125262016 Kompozit Yapılarda Titreşim Elective 3 0 0 6
15 9103125282016 Güneş Enerjisi Mühendisliği II Elective 3 0 0 6
16 9103125302016 Kurutma: Uygulama ve Tasarım Elective 3 0 0 6
17 9103125322016 Bilgisayar Destekli Tasarım Algoritmaları Elective 3 0 0 6
18 9103125342016 İleri Isı Işınımı Elective 3 0 0 6
19 9103125362016 İleri Enerji Dönüşümleri Elective 3 0 0 6
20 9103125382016 Yer Kaynaklı Isı Pompaları Elective 3 0 0 6
21 9103125402016 Enerji Sistemlerinde Sayısal Yöntemler Elective 3 0 0 6
22 9103125422016 Yüzey Mühendisliği II (Yüzey İşlemleri) Elective 3 0 0 6
23 9103125442016 Toz Metalurjisi Elective 3 0 0 6
24 9103125462016 Takım Tasarımı II Elective 3 0 0 6
25 9103125482016 Kompozit Malzemelerin Üretimi Elective 3 0 0 6
26 9103125502016 Elastik Stabilite Teorisi II Elective 3 0 0 6
27 9103125522016 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemleri Elective 3 0 0 6
28 9103125542016 Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Yöntemleri Elective 3 0 0 6
29 9103125562016 Isıl Sistemlerin Ekserji Analizi II Elective 3 0 0 6
30 9103125582016 İleri Gaz Dinamiği Elective 3 0 0 6
31 9103125602016 Akıllı Malzemeler ve Biyomimetik Elective 3 0 0 6
32 9103125622016 Cihazların ve Proseslerin Bilgisayar Kontrolü Elective 3 0 0 6
33 9103125642016 Döküme Uygun Parça Tasarımı Elective 3 0 0 6
34 9103125662016 İleri Mukavemet II Elective 3 0 0 6
35 9103125702018 Characterization Techniques of Functional Engineering Materials Elective 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr