Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Agricultural Machinery and Technologies Engineering - Agricultural Machinery and Technologies Engineering - Second Cycle with ThesisGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Second Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci
2Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
3Tarım Makinaları alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanma yeteneği
5Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek edinilen bilgileri akademik yaşam ve uygulamada kullanabilme becerisi
6Tarım teknolojisi ile toprak, bitki ve hayvan arasındaki etkileşimi kavrayarak ve aralarındaki ilişkiyi çok yönlü değerlendirebilme becerisi
7Etkin iletişim kurma becerisi
8Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanabilme becerisi
9Deney tasarımları yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10Güncel mesleki sorunlar ve olayları bilme, saptama ve yorumlama becerisi
11Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varabilme
12Bilim ve teknolojinin gereklerine uygun, bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme becerisi

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
111111111111
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TAM-SG-YL-G ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 30
2 9102075432018 Research Planning and Ethics Compulsory 3 0 0 6
Total 3 0 0 36
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TAM-SG-YL-B ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 16
2 9102075021998 Measurement Techniques in Agricultural Machinery Compulsory 4 0 0 8
3 FENYLSEM Seminar Compulsory 0 0 0 6
Total 4 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ591 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ592 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
ELECTIVE COURSES 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9102075012004 Energy in Agriculture Elective 4 0 0 7
2 9102075031998 Tractor-Implement Mechanics Elective 4 0 0 8
3 9102075051998 Machinery Selection and Planning Elective 4 0 0 8
4 9102075071998 Design of Conveying Machines Elective 3 0 0 8
5 9102075091998 Lighting for Plant Production Elective 3 0 0 8
6 9102075112016 Boyutsal Analiz ve Modelleme Tekniklerinin Tarım Makinalarına Uygulanması Elective 2 0 2 8
7 9102075132000 Information Systems and Technology in Agriculture Elective 3 0 0 7
8 9102075152001 Mechanisation in Composting Elective 2 0 0 7
9 9102075172008 Ergonomics and Safety Elective 4 0 0 8
10 9102075192002 Melioration and Recreation Machines Elective 4 0 0 8
11 9102075212008 Design and Construction Principles of Agricultural Trailers Elective 3 0 0 8
12 9102075232009 Special Problems in Agricultural Machinery I Elective 3 0 0 7
13 9102075312016 Liquid Atomization and Spray in Agricultural Applications Elective 3 0 0 8
ELECTIVE COURSES 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9102075041998 Soil Plant Mechanics Elective 4 0 0 8
2 9102075081998 Drying of Agricultural Products Elective 3 0 0 8
3 9102075101998 Computer Aided Studies in Agricultural Machinery Elective 4 0 0 8
4 9102075141998 Sprinkler and Drip Irrigation Methods and Design Principles Elective 4 0 0 8
5 9102075162013 Time & Motion Study in Agriculturaral Mechanization Elective 4 0 0 8
6 9102075182000 Precision Farming Elective 3 0 0 8
7 9102075202000 Feed Manufacturing Processes and Theoretical Principles Elective 3 0 0 8
8 9102075222000 Computer Aided Design Techniques of Agricultural Machines Elective 3 0 0 8
9 9102075242001 Hydraulics and Control Systems in Agricultural Machinery Elective 2 2 0 8
10 9102075262009 Professional English in Agricultural Machinery Elective 2 0 0 8
11 9102075282009 Special Problems in Agricultural Machinery II Elective 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr