Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Sustainable Agriculture and Food Systems - Second Cycle Without ThesisGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Second Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2Sürdürülebilirlik ile ilgili problemleri tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri alanında kaynaklarının kullanımı, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini bütünleştirerek bilgi üretme becerisi kazanabilme
4Tarım – Gıda sistemlerindeki sorunlara atıklar için çözüm üretebilme, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kapsamında özgün çözümler sunabilme
5Sürdürülebilirlik ile ilgili literatürü takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi sözlü veya yazılı olarak aktarabilme
6Sürdürülebilirlik alanında geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek, yeni program ve teknolojileri geliştirme ve uygulamaya aktarma becerisine sahip olma
7Disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
0000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2016-SrdTGS-İ.Ö-sdg1 Elective - - - 16
2 9108025012016 Introduction to Sustainable Agriculture-Food Systems Compulsory 3 0 0 8
Total 6 0 0 24
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2016-SrdTGS-İÖ-sdg2 Elective - - - 7
2 9108025002016 Sustainability indicators Compulsory 3 0 0 8
3 YLDPR599 Term Project Compulsory 0 0 0 15
Total 3 0 0 30
 
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9108025032016 Key to Sustainable Land Use in Agriculture: Biological Soil Productivity Elective 3 0 0 8
2 9108025052016 Permaculture: Sustainable Design Principles Elective 2 2 0 8
3 9108025072016 Soil Tillage, Drilling and Maintenance Techniques in Sustainable Agriculture Elective 2 2 0 8
4 9108025092016 Sustainability in Vegetable Growing Elective 3 0 0 8
5 9108025112016 Risk Assesment in Sutainable Fruit Cultivation Elective 2 2 0 8
6 9108025132016 Micotoxin Risk Assesment in Sustainable Crops Elective 3 0 0 8
7 9108025152016 Sustainable Agricultural Marketing Elective 3 0 0 8
8 9108025172016 Sustainability and Poultry Production Practices Elective 3 0 0 8
9 9108025192017 Academic Research and Ethics Elective 2 0 0 6
10 9108025212018 New Approaches in Organic Food Production Elective 2 0 0 8
11 9108025232018 Ecology and Biodiversity for Sustainable Agriculture Elective 3 0 0 8
12 9108025252018 Pest Management in Sustainable Agriculture Elective 3 0 0 8
13 9108025272018 Sustainable Vegetable Production in Greenhouses Elective 3 0 0 8
14 9108025292018 The Use of Vegetable Plant Genetic Resources in Sustainable Agriculture and Evaluation of Alternative Plant Species Elective 3 0 0 8
15 9108025312019 Use of Local Varieties in Agro-Ecological Vegetable Production and Sustainability Elective 3 0 0 6
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9108025022016 Management of Soil Organisms in Sustainable Agriculture Systems Elective 2 0 0 7
2 9108025042016 Feed Safety and Management in Secure Food Production Elective 2 0 0 8
3 9108025062016 Using of Machinery and Technology for Economic and Ecological Agricultural Production Elective 2 2 0 8
4 9108025082016 Sustainability in Food Processing Elective 3 0 0 8
5 9108025102016 Renewable Energy Sources in Food Processing Elective 3 0 0 8
6 9108025122016 Sustainable Agriculture and Consumer Behaviour Elective 3 0 0 8
7 9108025142016 Sustainable viticulture Elective 3 0 0 8
8 9108025162018 Plant Diseases Management in Sustainable Agriculture Elective 2 0 0 8
9 9108025302019 Sustainability In Vegetable Seed Production Elective 3 0 0 0
10 9108025322019 Sustainable Resource Use in Ruminant Nutrition Elective 2 0 0 0
11 9108025342019 Ethical Issues in Sustainable Agriculture and Food Systems Elective 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr