Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Graduate School of Social Sciences - History - History - Second Cycle Programme with ThesisGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Second Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Alanı ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme
2Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme.
3Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme.
4Tarihe ilişkin verileri analiz edebilme.
5Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme.
6Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
7Analiz yapabililme
8Sentez yapabililme

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
00000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TARİH-TARİH-YL-SDG1 Elective - - - 24
2 9201395012014 The Historic Resources I Compulsory 3 0 0 6
Total 3 0 0 30
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TARİH-TARİH-YL-SDG2 Elective - - - 12
2 9201335462017 Compulsory 3 0 0 3
3 YLSEM590 Seminar Compulsory 0 0 0 6
4 9201395022014 The Historic Resources II Compulsory 3 0 0 6
Total 6 0 0 27
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ592 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ592 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201395032014 Anatolian Principalities I Elective 3 0 0 6
2 9201395052014 European History I Elective 3 0 0 6
3 9201395072014 Archival Documents Relating To The History Of Turkish Republic -I Elective 3 0 0 6
4 9201395092014 Ancient Western History Elective 3 0 0 6
5 9201395112014 Languages and Writings in Ancient Mesopotamia Elective 3 0 0 6
6 9201395132014 Latin Grammar I Elective 3 0 0 6
7 9201395152014 Civilization of Mesopotamia Elective 3 0 0 6
8 9201395172014 Mongols and their Successors - I Elective 3 0 0 6
9 9201395192014 Ottoman State Organizations-I Elective 3 0 0 6
10 9201395212014 Ottoman Paleography and Diplomatics I Elective 3 0 0 6
11 9201395232014 Ancient Anatolian Civilization until Persian Elective 3 0 0 6
12 9201395252014 Roman Civilization -I Elective 3 0 0 6
13 9201395272014 History of the Political Thought I Elective 3 0 0 6
14 9201395292014 Political History I Elective 3 0 0 6
15 9201395312014 Social History Research -I Elective 3 0 0 6
16 9201395332014 Turkish Foreign Policy Elective 3 0 0 6
17 9201395352014 Foundation of Turkish Republic Elective 3 0 0 6
18 9201395372014 Local History Research I Elective 3 0 0 6
19 9201395392014 Ancient Greek -I Elective 3 0 0 6
20 9201395412014 Maritame Trade in the Ottoman State-I Elective 3 0 0 6
21 9201395432015 History Of Everday Life in XIX Century- I Elective 3 0 0 6
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201395042017 Anadolu Türkmen Beylikleri II Elective 3 0 0 6
2 9201395062017 Avrupa Tarihi II Elective 3 0 0 6
3 9201395082017 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Belgeleri II Elective 3 0 0 6
4 9201395102017 Eski Doğu Tarihi Elective 3 0 0 6
5 9201395122017 Latince Gramer II Elective 3 0 0 6
6 9201395142014 Mongols and their Successors - II Elective 3 0 0 6
7 9201395162014 Osmanlı Devlet Teşkilatı-II (Taşra) Elective 3 0 0 6
8 9201395182014 Osmanlı Devleti Deniz Ticareti-II Elective 3 0 0 6
9 9201395202014 Ottoman Paleography and Diplomatics II Elective 3 0 0 6
10 9201395222014 The Chronological Problems in The Near East Elective 3 0 0 6
11 9201395242014 Roman Civilization II Elective 3 0 0 6
12 9201395262014 History of the Political Thought II Elective 3 0 0 6
13 9201395282014 Political History II Elective 3 0 0 6
14 9201395302014 Syra-Palestinian History Elective 3 0 0 6
15 9201395322014 Toplumsal Tarih Araştırmaları II Elective 3 0 0 6
16 9201395342014 History of Turkish Modernisation Elective 3 0 0 6
17 9201395362014 Social Issues in Turkish Republic Elective 3 0 0 6
18 9201395382014 Local History Research II Elective 3 0 0 6
19 9201395402014 Ancient Greek II Elective 3 0 0 6
20 9201395422015 History of Everyday Life in XIX. Century - I Elective 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr