Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Field Crops - Field Crops - Third CycleGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Third Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme
2Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
5Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
0000000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
4
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TAB-SG-DOK-G ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 23
2 9102096112016 Growth and Development of Cultivated Crops Compulsory 2 0 0 7
3 9102096272018 Research and Publication Ethics Compulsory 3 0 0 7
Total 5 0 0 37
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TAB2014-SG-DOK-B ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 16
2 FENDRSEM1 SEMINAR I Compulsory 1 0 0 6
Total 1 0 0 22
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FENDRYET790 Qualifying Exam Compulsory 0 0 0 9
2 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
3 FENDRTEZONE Thesis Proposal Defense Compulsory 0 0 0 16
Total 0 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FENDRSEM2 Seminar II Compulsory 1 0 0 6
2 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
3 DRTEZ694 Thesis Study Compulsory 0 0 0 19
Total 1 0 0 30
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
ELECTIVE COURSES 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9102095101998 Dye Plants Elective 2 1 0 8
2 9102095121998 Aromatic Plants Elective 2 3 0 8
3 9102096012002 Molecular Principles of Plant Breeding Elective 2 2 0 8
4 9102096022016 Crop Physiology in the Main Field Crops Elective 3 0 0 0
5 9102096032002 Plant Sociology in Grasslands Elective 2 2 0 8
6 9102096052005 Grassland Ecology Elective 3 0 0 8
7 9102096131998 Soil Preparation in Agronomy Elective 1 1 0 7
8 9102096151998 Plant Genetic Resources Elective 3 0 0 8
9 9102096172007 Evolution of Field Crops Elective 3 0 0 8
10 9102096192018 EvoCover Crops Culture Elective 3 0 0 8
11 EBB6832017 Planning and Assesment in Education Elective 3 2 0 6
12 EBB6852017 Development and Learning Elective 3 0 0 4
ELECTIVE COURSES 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9102096022017 Crop Physiology in the Main Field Crops Elective 3 0 0 8
2 9102096042016 Reproduction and Production Techniques in Plants Elective 3 1 0 8
3 9102096082001 Tissue Culture Elective 3 2 0 8
4 9102096102002 Principles of Breeding for Resistance in Plants Elective 3 0 0 8
5 9102096122014 The Biometri-Genetic Practices in Plant Breeding Elective 2 2 0 8
6 9102096142005 Seed Technic Elective 3 0 0 8
7 9102096161998 Tobacco Quality and its Measurement Elective 3 1 0 8
8 9102096202001 Computer Packages for Biological Experiments Elective 2 2 0 8
9 9102096242016 Evoluations Techniques in Forage Crops Elective 3 0 0 8
10 9102096261998 Artificial Grassland Techniques Elective 3 1 0 8
11 EBB6832017 Planning and Assesment in Education Elective 3 2 0 6
12 EBB6852017 Development and Learning Elective 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr