Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Agricultural Machinery and Technologies Engineering - Agricultural Machinery and Technologies Engineering - Third CycleGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Third Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci
2Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
3Tarım Makinaları alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanma yeteneği
5Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek edinilen bilgileri akademik yaşam ve uygulamada kullanabilme becerisi
6Tarım teknolojisi ile toprak, bitki ve hayvan arasındaki etkileşimi kavrayarak ve aralarındaki ilişkiyi çok yönlü değerlendirebilme becerisi
7Etkin iletişim kurma becerisi
8Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanabilme becerisi
9Deney tasarımları yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10Güncel mesleki sorunlar ve olayları bilme, saptama ve yorumlama becerisi
11Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varabilme
12Bilim ve teknolojinin gereklerine uygun, bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme becerisi

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
0000000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
4
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TAM-SG-DOK-G ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 30
2 9102076232018 Research Planning and Ethics Compulsory 3 0 0 6
Total 3 0 0 36
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TAM-SG-DOK-B ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 16
2 9102076102016 Mathematical Modeling Applications in Agricultural Mechanization Compulsory 3 0 0 8
3 FENDRSEM1 SEMINAR I Compulsory 1 0 0 6
Total 4 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FENDRYET790 Qualifying Exam Compulsory 0 0 0 9
2 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
3 FENDRTEZONE Thesis Proposal Defense Compulsory 0 0 0 16
Total 0 0 0 29
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FENDRSEM2 Seminar II Compulsory 1 0 0 6
2 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
3 DRTEZ694 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 1 0 0 36
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr