Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Mathematics - Computer Science -General Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Third Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
2Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
3Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
4Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
5Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
6Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
7Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
8Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
9Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
10Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
11Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
12Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
13Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
14Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
15Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
0000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
4
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 MAT-SG-DOK-G ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 30
2 9101076892018 Scientific Research and Publication Ethics Compulsory 2 0 0 6
Total 2 0 0 36
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 MAT-SG-DOK-B ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 18
2 9101076482015 Mathematical Analysis and Design of The Algorithms II Compulsory 3 0 0 12
Total 3 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 MAT-BİLG-SG-DR-G ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 24
2 FENDRSEM1 SEMINAR I Compulsory 1 0 0 6
Total 1 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 MAT-BİLG-SG-DR-B ELECTIVE COURSES 1 Elective - - - 18
2 9101076482015 Mathematical Analysis and Design of The Algorithms II Compulsory 3 0 0 12
Total 3 0 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FENDRYET790 Qualifying Exam Compulsory 0 0 0 9
2 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
3 FENDRTEZONE Thesis Proposal Defense Compulsory 0 0 0 16
Total 0 0 0 30
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FENDRSEM2 Seminar II Compulsory 1 0 0 6
2 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
3 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 1 0 0 36
 
9. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
10. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
ELECTIVE COURSES 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9101076112001 Graph Theory Techniques in Mathematical Modelling Elective 3 0 0 8
2 9101076332014 Directed Graphs Elective 3 0 0 8
3 9101076652009 Artifical Intelligent Techniquies of the Solving of the Optimization Problems I Elective 3 0 0 8
4 9101076712010 Number-Theoretic Algorithms in Cryptography Elective 3 0 0 8
5 9101076832014 Graph Theory Wıth Applıcatıons To Computer Scıence II Elective 3 0 0 8
6 9101076852014 Graph Theory With Applications to Computer Science I Elective 3 0 0 8
7 EBB6832017 Planning and Assesment in Education Elective 3 2 0 6
8 EBB6852017 Development and Learning Elective 3 0 0 4
ELECTIVE COURSES 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9101076482015 Mathematical Analysis and Design of The Algorithms II Elective 3 0 0 8
2 9101076522002 Graphical Enumeration Elective 3 0 0 8
3 9101076582014 Graph Theory Wıth Applıcatıons To Computer Scıence II Elective 3 0 0 8
4 9101076602009 Arithmetic of Infinity and Computer Elective 3 0 0 8
5 9101076662014 Restricted Connectivity in Graphs Elective 3 0 0 8
6 9101076682009 Artifical Intelligent Techniquies of the Solving of the Optimization Problems II Elective 3 0 0 8
7 9101076702006 Mathematical Foundations of Neural Networks Elective 3 0 0 8
8 9101076902016 Labelling in Graphs andits Applications) Elective 3 0 0 8
ELECTIVE COURSES 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9101076112001 Graph Theory Techniques in Mathematical Modelling Elective 3 0 0 8
2 9101076332014 Directed Graphs Elective 3 0 0 8
3 9101076652009 Artifical Intelligent Techniquies of the Solving of the Optimization Problems I Elective 3 0 0 8
4 9101076712010 Number-Theoretic Algorithms in Cryptography Elective 3 0 0 8
5 9101076832014 Graph Theory Wıth Applıcatıons To Computer Scıence II Elective 3 0 0 8
6 9101076852014 Graph Theory With Applications to Computer Science I Elective 3 0 0 8
7 EBB6832017 Planning and Assesment in Education Elective 3 2 0 6
8 EBB6852017 Development and Learning Elective 3 0 0 4
ELECTIVE COURSES 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9101076482015 Mathematical Analysis and Design of The Algorithms II Elective 3 0 0 8
2 9101076522002 Graphical Enumeration Elective 3 0 0 8
3 9101076582014 Graph Theory Wıth Applıcatıons To Computer Scıence II Elective 3 0 0 8
4 9101076602009 Arithmetic of Infinity and Computer Elective 3 0 0 8
5 9101076662014 Restricted Connectivity in Graphs Elective 3 0 0 8
6 9101076682009 Artifical Intelligent Techniquies of the Solving of the Optimization Problems II Elective 3 0 0 8
7 9101076702006 Mathematical Foundations of Neural Networks Elective 3 0 0 8
8 9101076902016 Labelling in Graphs andits Applications) Elective 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr