Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)

Graduate School of Social Sciences - Philosophy - Philosophy - Third CycleGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Third Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
11- Felsefenin temel alanlarından en az birine ait önemli temalar, tartışmalar ve düşünceler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme.
22- Felsefi donanımını felsefenin farklı alanlarındaki verimli soruları belirlemekte kullanabilme.
33- Felsefenin temel problemleri hakkında derinlikli bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uygulayabilme.
44- Farklı felsefi yaklaşımlar temelinde felsefi kuramları ve yöntemleri değerlendirebilme ve bu yolla felsefi problemlere dair olası yanıtlar ortaya koyabilme.
55- Bağımsız ve iyi tanımlanmış bir araştırmayı danışman eşliğinde ve akademinin etik ilkelerine uygun bir şekilde yürütebilme.
66- Bilgi ve yeteneklerini karmaşık problemleri çözümleyebilmeyi gerektiren alanlarda kullanabilme ve bunun yanı sıra olası çözümler geliştirebilme.
77- Araştırmalarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
88- Çeşitli felsefi kaynaklardaki bilgileri ve fikirleri sentezleme yeteneğini gösterebilme.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
00000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
4
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FLSF-LDDOK-SDG1 Elective - - - 21
2 9201155012015 Plato Compulsory 3 0 0 9
Total 3 0 0 30
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FLSF-LDDOK-SDG2 Elective - - - 21
2 9201155022015 Aristotle Compulsory 3 0 0 9
Total 3 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FLSF-YLDDOK-SGD1 Elective - - - 21
2 9201156012015 Plotinos and Neo-Platonism Compulsory 3 0 0 9
Total 3 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FLSF-YLDDOK-SGD2 Elective - - - 21
2 9201156022015 Early Period Christian Philosophy Compulsory 3 0 0 9
Total 3 0 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201156202016 Academic Research Review (E) Compulsory 2 0 0 4
2 SOSDRYET790 Proficiency in PhD Compulsory 0 0 0 15
3 DRSEM690 Seminar Compulsory 0 0 0 6
4 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
Total 2 0 0 30
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 SOSDRTEZONE Thesis Proposal Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 DRUAD691 Specialization Field Compulsory 0 0 0 5
2 DRTEZ692 Thesis Study Compulsory 0 0 0 25
Total 0 0 0 30
 
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201155032015 Hegel Tinin Fenomenolojisine Giriş Elective 3 0 0 7
2 9201155052015 Phenomenology I Elective 3 0 0 7
3 9201155072015 Yabancı Dilde Felsefe Metinleri I Elective 3 0 0 7
4 9201155092015 Descartes and Ontology I Elective 3 0 0 7
5 9201155112015 19.yy Alman Politika Felsefesi I: Kant, Fichte Elective 3 0 0 7
6 9201155132015 İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları Elective 3 0 0 7
7 9201155152015 Yunanca I Elective 3 0 0 7
8 9201155172015 Tragedya ve Felsefe Elective 3 0 0 7
9 9201155192015 Bilim Tarihi Çalışmaları Elective 3 0 0 7
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201155042015 Hegel: Mantık Bilimi Elective 3 0 0 7
2 9201155062015 Phenomenology II Elective 3 0 0 7
3 9201155082015 Yabancı Dilde Felsefe Metinleri II Elective 3 0 0 7
4 9201155102015 Descartes ve Ontoloji II Elective 3 0 0 7
5 9201155122015 19.yy Alman Politika Felsefesi : Hegel ve Marx’ta Praxis Felsefesi Elective 3 0 0 7
6 9201155142015 The Basic Problems of Islamic Philosophy Elective 3 0 0 7
7 9201155162015 Yunanca II Elective 3 0 0 7
8 9201155182015 Philosophy of Logic Elective 3 0 0 7
9 9201156092015 Farabi’nin Siyaset Felsefesi Elective 3 0 0 7
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201155202015 Hegel'in Hukuk Felsefesi Elective 3 0 0 7
2 9201155212015 Philosophical Discourse of Modernity Elective 3 0 0 7
3 9201156032015 Adorno: Aesthetic Theory I Elective 3 0 0 7
4 9201156052015 Contemporary Political Philosophy I Elective 3 0 0 7
5 9201156072015 Spinoza ve İçkinlik Elective 3 0 0 7
6 9201156112015 Çağdaş Amerikan Liberalizminin Politika Anlayışı Elective 3 0 0 7
7 9201156132015 Yunanca III Elective 3 0 0 7
8 9201156152015 Modernliği Anlamak I Elective 3 7 0 7
9 9201156172015 20. YY Kavram Analizi I Elective 3 0 0 7
10 9201156192015 Religion as a Modern Philosophical Problem Elective 3 0 0 7
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9201155222015 Foucault Seminar Elective 3 0 0 7
2 9201156042015 Adorno: Aesthetic Theory II Elective 3 0 0 7
3 9201156062015 Çağdaş Siyasal Felsefe II Elective 3 0 0 7
4 9201156082015 Çağdaş Spinozacılık Elective 3 0 0 7
5 9201156102015 Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkisi Elective 3 0 0 7
6 9201156122015 Çağdaş Amerikan Liberalizminin Eleştirisi Elective 3 0 0 7
7 9201156142015 Yunanca IV Elective 3 0 0 7
8 9201156162015 Modernliği Anlamak II Elective 3 0 0 7
9 9201156182015 20. YY Kavram Analizi II Elective 3 0 0 7
10 9201156202015 Marxism and Religion Elective 3 0 0 7
11 EBB6832017 Planning and Assesment in Education Elective 3 2 0 6
12 EBB6852017 Development and Learning Elective 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr