Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1984 yılında örgün öğretim olarak İşletmecilik adı altında açılan program 2002 yılından itibaren İşletme adı altında eğitim öğretime devam etmiştir. 2004 yılında da ikinci öğretim açılmıştır. Program 2010 yılında İşletme Yönetimi adını almıştır.
Kazanılan Derece
İşletme meslek elemanı ünvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız geçiş ve Eşit Ağırlık1
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme Yönetimi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek lisesi mezunları oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim ve ikinci öğretim şeklindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
“İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, - Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve EDÖ stajlarını(6 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Habibe NAZA ŞENSAN ; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 35100 Bornova–İzmir / Türkiye ; TELEFON NUMARASI : 0.232.311 5108 – 0.232.311 29 60 ; FAKS NUMARASI : 0.232.388 75 99 ; E–POSTA : habibe.sensan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane.

Program Çıktıları
1Ekonomik analiz yapabilme
2Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.
3Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme
4Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
5Finansal analiz yapabilme.
6Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.
7Temel matematiksel ve istatistikî işlemleri yapabilme.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme.
14Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1953001172010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 1953001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 0
4 1953001052009 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
5 1953001112009 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 1 0 3
6 1953001092009 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 1 0 4
7 1953001072009 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 3
8 1953001152010 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
9 SGEMYO-19-53-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
10 1953001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 1953001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
12 1953001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1953001142009 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
3 1953001122009 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
4 1953001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 4
5 1953001062009 İSTATİSTİK Zorunlu 1 1 0 2
6 1953001042009 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 2 1 0 3
7 1953001082009 TİCARET HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 1953001162009 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 3
9 11915301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
10 1953000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 1953000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953002072009 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Zorunlu 2 1 0 4
2 1953002092009 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 1953002052009 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 0 4
4 1953002152010 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 1953002172010 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 1 0 4
6 1953002132009 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 4
7 1953002012009 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 1 0 3
8 1953002112009 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 3
9 1953002032009 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 18 7 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953002192010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 6
2 1953002162010 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 1 0 4
3 1953002062010 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLET. YÖN. Zorunlu 2 0 0 2
4 1953002022010 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
5 1953002082010 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
6 1953002142010 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 2 1 0 3
7 1953002102010 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
8 1953002042010 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
9 1953002122010 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 16 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr