Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aliağa Meslek Yüksekokulu - Makine - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Aliağa Meslek Yüksekokulu, YÖK 19.12.2013 tarih ve 16503 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Makine Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Makine Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.
Program Profili
Makine Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik ara eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Gelecek yıllarda makine programının uygulama alanları geleneksel üretim yöntemlerinden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir. Bu geçiş süresi görevini üstlenecek kurum Meslek Yüksekokullarıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atelye ve işletmelerinde, - Fabrikaların makine bakım ve üretim atelye ve laboratuvarlarında , - Makine taahhüt işi yapan firmalarda, - Makine proje bürolarında, -Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , - Hava meydanlarında, - Deniz liman işletmelerinde, - Büyük gemilerde, - Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniv. Aliağa M.Y.O. – Makine Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: ilter.yilmaz@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda ,İki kadrolu Öğretim Görevlisi ile iki sözleşmeli öğretim görevlisi ders vermektedir. Bir Makine Atelyesi ve bir Kaynak Atelyesi bulunmaktadır

Program Çıktıları
1Talaşlı İmalat yöntemlerini bilen ve kesme değişkenlerine göre iş parçalarının en uygun devir sayısı ve ilerleme hızını tayin ederek takım tezgahlarını kullanabilen
2Talaşsız imalat yöntemlerini bilen ve özellikle kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilen
3Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir, seçimini yapabilir.
4Makine alanında ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol ve iyileştirme işlemlerini yapabilen
5Makine parçalarının bilgisayarla tasarımını yapabilen ve bilgisayar denetimli tezgah için programını oluşturup işleyebilen
6Temel fen bilimi ilkelerini makine alanında uygulayabilen, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilen, hareket ve güç iletimi, dayanım hesaplarını yapabilen
7Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembollerini bilen, hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapabilen
8Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilen
9Bilgisayarla yazı yazabilen, sunum hazırlayabilen, veri tabanı dosyaları oluşturabilen
10Makinalarda oluşacak hataları önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilen, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilen
11Mesleği ile ilgili gelişimleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilen
12Meslek ahlakını kazanmış, bilimsel, kültürel ve evrensel değerlere sahip, çevreye duyarlı olabilen
13Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen, değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken makine teknikerleri yetiştirmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9027001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 9027001072010 FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
4 9027001072010 FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
5 9027001052010 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 4
6 9027001052010 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 4
7 SEÇ-I-MAKİNE-İKMEP SEÇ-I-MAKİNE-İKMEP Seçmeli - - - 3
8 SEÇ-I-MAKİNE-İKMEP SEÇ-I-MAKİNE-İKMEP Seçmeli - - - 3
9 9027001152010 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
10 9027001152010 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
11 9027001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 3 1 0 4
12 9027001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 3 1 0 4
13 9027001112010 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
14 9027001112010 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
15 9027001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
16 9027001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
17 9027001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
18 9027001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 44 4 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 9027000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 9027001122010 İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 1 0 6
4 9027001122010 İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 1 0 6
5 2603001022017 MAKİNA MESLEK RESMİ Zorunlu 1 1 0 3
6 9027001102010 MAKİNE MESLEK RESMİ Zorunlu 1 1 0 2
7 9027001142010 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
8 2603001042017 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 5
9 9027001062010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 4
10 9027001062010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 4
11 9027001082010 MUKAVEMET Zorunlu 1 1 0 4
12 9027001082010 MUKAVEMET Zorunlu 1 1 0 4
13 9027001152010 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
14 9027000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
15 9027000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
16 9027000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
17 9027000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 34 10 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027002072010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 1 0 6
2 9027002072010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 1 0 6
3 9027002092010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -I Zorunlu 3 1 0 6
4 9027002092010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -I Zorunlu 3 1 0 6
5 9027002052010 İMALAT İŞLEMLERİ- II Zorunlu 2 1 0 4
6 9027002052010 İMALAT İŞLEMLERİ- II Zorunlu 2 1 0 4
7 9027002012010 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 4
8 9027002012010 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 4
9 SEÇ-II-MAKİNE-2015 SEÇ-II-MAKİNE-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 8
10 SEÇ-II-MAKİNE-2015 SEÇ-II-MAKİNE-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 0
11 8914002032010 TERMODİNAMİK Zorunlu 1 1 0 2
12 8914002032010 TERMODİNAMİK Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 22 10 0 52
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027002102010 ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
2 9027002102010 ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
3 9027002062010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 1 0 4
4 9027002062010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 1 0 4
5 9027002082010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -II Zorunlu 3 1 0 5
6 9027002082010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -II Zorunlu 3 1 0 5
7 9027002042010 HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 6
8 9027002042010 HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 6
9 SEÇ-III-MAKİNE-2015 SEÇ-III-MAKİNE-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 8
10 SEÇ-III-MAKİNE-2015 SEÇ-III-MAKİNE-İKMEP-2015 Seçmeli - - - 0
11 9027002022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
12 9027002022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 24 10 0 52
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr