Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Programa öğrenci alımı 1996 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tıbbi sekreter
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
Sağlık kuruluşlarında hasta ile ilgili kayıt,dosyalama,istatistik ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık hizmeti verilen tüm kurum ve kuruluşlarda tıbbi sekreterlik yapabilir (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anabilim dalı sekreterlikleri, bilgi işlem birimlerinde okulumuz mezunları hizmet vermektedirler)
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 35100 Bornova-İzmir, Prof.Dr.Ali Osman Karababa
Bölüm Olanakları
Bağımsız, yeni bir okul binası, bilgisayar altyapısı, bilgisayar laboratuvarı, kantin.

Program Çıktıları
1Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
2Evrensel meslek etiği ve ahlak ilkelerini bilme ve mesleğini bu ilkelere uygun biçimde yürütebilme
3İletişim tekniklerini, yazışma kurallarını ve biçimlerini bilmek ve güncel teknolojileri kullanarak uygulayabilme
4Sağlık kurumlarında tutulması gereken kayıtların neler olduğunu bilmek, bu amaçla kullanılan sistemleri ve formları bilmek ve uygulayabilmek
5Sağlık kurumlarında toplanan verileri derleyip bilimsel tekniklerle ve biyoistatistik biliminden yararlanarak analiz etme, birinci basamak ve yataklı hizmet veren sağlık kurumlarında kullanılan temel hızları hesaplama ve yorumlama bilgi ve becerisini kazandırmak
6Sağlık kurumlarında tutulan kayıtların, doldurulan belge ve formların güncel tekniklerle arşivlenmesini bilmek ve bu bilgilerini uygulayabilmek
7Epidemiyoloji ile ilgili temel kavramları ve bu kavramlara ilişkin uygulamaları bilmek ve mesleğinde uygulayabilmek
8Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, hastane örgütlenmesi, yönetimi ve denetiminde temel ilkeleri, sağlık mevzuatının ilgili olanlarıonı bilir
9Temel insan anatomisi ve fizyolojisini bilir
10İç hastalıkları, cerrahi, çocuk sağlığı, kadın sağlığı gibi temel tıp disiplinlerinde hastalıklara ilişkin temel teorik bilgiyi ve terminoloji bilir
11Hastalıklardan korunmayı ve sağlık kurumlarında en sık karşılaşacağı kronik hastalıkların ülkemizdeki durumunu bilir
12Hasta dosyalarını doldurmasına ve epikriz bilgilerini yazmasına yetecek temel düzeyde farmakoloji bilir
13Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet önlemlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilmeyi bilir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5008001081999 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5008001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 5008001352015 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
4 5008001372015 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 4 0 0 4
5 5008001432005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5008001332015 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
7 5008001392002 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 5008001231999 HASTANE İÇİ İDARİ İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 2
9 5008001342001 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
10 5008001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 5008001452016 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
12 5008001032016 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
13 5008001171998 YAZ UYGULAMASI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 26 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5008001081999 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5008000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 5008001352015 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
4 5008001462016 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 4 0 0 4
5 5008001432005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5008001402002 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 5008001392002 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 5008001142010 İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 2
9 5008001291999 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
10 5008001342001 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
11 5008000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
12 5008000962016 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
13 5008001171998 YAZ UYGULAMASI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 26 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5008002132000 KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5008002052001 SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
3 5008002142014 SAĞLIK YÖNETİMİ Zorunlu 1 0 0 1
4 SEÇMELİDERS-3YY SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 2
5 5008002252014 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİV Zorunlu 2 4 0 4
6 15010801T11233 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
7 5008002292016 YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE BÜRO UYGULAMA Zorunlu 1 12 0 16
Toplam 9 16 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5008002202014 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
2 5008002262004 KANSER KAYIT PRENSİPLERİ VE YÖNT. Zorunlu 2 1 0 6
3 SEÇMELİ-DERS-4YY SEÇMELİ DERS GRUBU 4-YY Seçmeli - - - 2
4 5008002252014 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİV Zorunlu 2 4 0 4
5 5008002292016 YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE BÜRO UYGULAMA Zorunlu 1 12 0 16
Toplam 7 17 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr