Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. EÜ, İİBF İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları tezsiz lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Program Çıktıları
1İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon ve Sayısal Yöntemler) edindiği kuramsal bilgileri kullanabilmek
2Bölgesel ve küresel konulara/sorunlara, bilimsel araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirebilmek
4İşletme alanındaki uygulamalarda etik değerlere sahip olmak
5Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
6İşletme stratejilerine yönelik kuramlardaki değişimleri değerlendirebilmek
7Dünyadaki değişen yönelimleri yorumlayabilmek
8Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
9Hedeflerini gerçekleştirecek mesleki yeterliklere sahip olmak
10Alanda yetkinlik kazandıracak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda donanımlı olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1302001472018 ACADEMIC ENGLISH I Zorunlu 3 0 0 3
2 1302001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 1302001452014 BUSINESS Zorunlu 3 0 0 6
4 1302001292002 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 6
5 1302001071994 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 5
6 1302001432014 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
7 1302001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1302001482018 ACADEMIC ENGLISH II Zorunlu 3 0 0 3
2 1302000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 1302001332002 COMPUTER COURSE Zorunlu 3 0 0 3
4 1302001392002 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
5 1302001302002 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 5
6 1302001092003 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 5
7 1302001362010 PRINCIPLES OF MANAGEMENT Zorunlu 3 0 0 5
8 1302000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1302002022017 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 6
2 1302002472018 MARKETING MANAGEMENT I Zorunlu 3 0 0 6
3 1302002212003 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 6
4 1302002452014 OPERATIONS MANAGEMENT I Zorunlu 3 0 0 6
5 11320201E11241 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1302002082017 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 6
2 1302002482018 MARKETING MANAGEMENT II Zorunlu 3 0 0 6
3 1302002222003 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 6
4 1302002462014 OPERATIONS MANAGEMENT II Zorunlu 3 0 0 6
5 11320201T11240 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1302006932017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 11320201E11681 CONSUMER BEHAVIOR Zorunlu 3 0 0 5
3 11320201E11677 FINANCIAL MANAGEMENT I Zorunlu 3 0 0 6
4 11320201T11679 İŞLETME HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
5 11320201E11675 OPERATIONS RESEARCH I Zorunlu 3 0 0 5
6 SÇM(İŞL)5YY SEÇMELİ (İŞLETME)5.YY Seçmeli - - - 5
Toplam 18 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320201E11650 COMPUTER-AIDED PRODUCTION MANAGEMENT Zorunlu 3 0 0 5
2 11320201E11646 FINANCIAL MANAGEMENT II Zorunlu 3 0 0 5
3 1302003022018 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
4 1302006482016 ORGANIZATIONAL THEORY Zorunlu 3 0 0 5
5 11320201E11644 SALES MANAGEMENT Zorunlu 3 0 0 5
6 SÇM(İŞL)6YY SEÇMELİ (İŞLETME)6.YY Seçmeli - - - 5
Toplam 18 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320201E11563 GLOBAL MARKETING Zorunlu 3 0 0 5
2 1302005612016 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Zorunlu 3 0 0 5
3 İŞL.BÖLÜM.SÇ.7 İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 10
4 1302004972005 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
5 11320201E11565 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 15 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İŞL.BÖLÜM.SÇ.8 İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY Seçmeli - - - 15
2 11320201E11540 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Zorunlu 3 0 0 5
3 1302008902017 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
4 11320201E11542 STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICY Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 0 30
 
SEÇMELİ (İŞLETME)5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11739 LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11747 TOURISM ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11753 ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11755 MATHEMATICAL ECONOMICS I Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11757 PUBLIC ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103T11751 ENFORMASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
7 11320203E11801 MANAGEMENT OF SERVICE SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
8 11320203E11803 COMPUTER AIDED DESIGN Seçmeli 3 0 0 5
9 11320203E11805 INVESTMENT PROJECT ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
10 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
11 11320203E11813 MARKETING COMMUNICATIONS Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11817 PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNELS Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11819 SERVICES MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11821 BUSINESS TO BUSINESS MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
15 11320203E11823 LEADERSHIP ANALYSIS AND TEAM MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
16 11320203E11825 MANAGEMENT CONSULTANCY Seçmeli 3 0 0 5
17 11320203E11831 STATISTICAL QUALITY CONTROL Seçmeli 3 0 0 5
18 11320203E11833 INTERNATIONAL TRADE Seçmeli 3 0 0 5
19 11320203E11837 ENVIRONMENT AND GLOBAL ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
20 11320203E11843 ENVIRONMENT MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
21 11320203E11845 REKLAMCILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
22 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
23 11320203E11849 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 0 0 5
24 11320203E11855 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 0 0 5
25 11320203T11829 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
26 11320203T11839 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
27 11320203T11841 TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
28 11320203T11851 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
29 11320303E11615 EU INSTITUTIONS AND POLICIES Seçmeli 3 0 0 5
30 11320303T11769 KÜRESEL SERMAYE HAREKETLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
31 1300007002016 STAJ Seçmeli 0 0 0 1
32 1301001312002 İKTİSAT,TOPLUM, UYGARLIK Seçmeli 3 0 0 5
33 1301002272003 MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 4 0 0 5
34 1301002292003 SOSYAL VE İKTİSADİ TARİH Seçmeli 3 0 0 5
35 1301003992004 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 1301007632011 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 0 5
37 1301007642011 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 0 5
38 1301007652011 RUSÇA I Seçmeli 3 0 0 5
39 1301007662011 RUSÇA II Seçmeli 3 0 0 5
40 1301007742012 ECONOMIC GROWTH Seçmeli 3 0 0 5
41 1302005132005 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
42 1302005152005 MALİYET MUHASEBESİ-II Seçmeli 3 0 0 5
43 1302005292006 DENGELENMİŞ PUAN KARTI Seçmeli 3 0 0 5
44 1302006832012 BUSINESS FOREIGN LANGUAGE II Seçmeli 3 0 0 5
45 1302006852012 BUSINESS SIMULATION I Seçmeli 3 0 0 5
46 1302006952019 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
47 1302006972019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 0 0 0
48 1302007732014 YÖNETİM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
49 1302007742014 ALMANCA II Seçmeli 3 0 0 5
50 1302007752014 BEHAVIORAL FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
51 1302007772016 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 5
52 1302007792014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
53 1302007812014 SPECIAL TOPICS IN FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
54 1302007852014 ALMANCA I Seçmeli 3 0 0 5
55 1302007862015 PORTEKİZCE II Seçmeli 3 0 0 5
56 1302007872015 PORTEKİZCE I Seçmeli 3 0 0 5
57 1302007902015 CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
58 1302007912015 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
59 1302007932017 ULUSLARARASI PİYASALAR,ÖRGÜTLER VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
60 1302007952017 KÜRESELLEŞME,ÜRETİM VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
61 1302007972017 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
62 1302008272016 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
63 1302008472016 RETAILING I Seçmeli 3 0 0 5
64 1302008532016 E-İŞ VE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
65 1302008592014 YATIRIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ (İŞLETME)6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11722 ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11726 SPORTS ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11732 INTERNATIONAL FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103T11740 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103T11742 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
6 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
7 11320203E11826 E-MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
8 11320203E11838 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
9 11320203E11840 CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
10 11320203E11844 EXPORT MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
11 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11856 CHANGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203T11834 SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
14 1300007002016 STAJ Seçmeli 0 0 0 1
15 1301002262003 MACROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 4 0 0 5
16 1301002282003 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
17 1301003962004 PUBLIC FINANCE AND FISCAL POLICY Seçmeli 3 0 0 5
18 1301003992004 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 1301007022004 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 0 0 5
20 1301007042016 YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
21 1301007362017 TÜREV PİYASALARI VE ARAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
22 1301007442011 DEMOGRAPHICS AND POPULATION ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
23 1301007632011 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 0 5
24 1301007642011 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 0 5
25 1301007662011 RUSÇA II Seçmeli 3 0 0 5
26 1301007702011 İDARİ YARGI Seçmeli 3 0 0 5
27 1302005442017 AUDITING Seçmeli 3 0 0 5
28 1302006862012 FOREIGN LANGUAGE FOR BUSINESS LIFE Seçmeli 3 0 0 5
29 1302006882012 BUSINESS SIMULATION II Seçmeli 3 0 0 5
30 1302006972019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 0 0 0
31 1302007722014 YÖNETİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
32 1302007742014 ALMANCA II Seçmeli 3 0 0 5
33 1302007762014 KURUMSAL YÖNETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
34 1302007852014 ALMANCA I Seçmeli 3 0 0 5
35 1302007862015 PORTEKİZCE II Seçmeli 3 0 0 5
36 1302007872015 PORTEKİZCE I Seçmeli 3 0 0 5
37 1302007902015 CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
38 1302007912015 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
39 1302007922015 RETAILING II Seçmeli 3 0 0 5
40 1302007942017 DEĞERLEME Seçmeli 3 0 0 5
41 1302007962017 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
42 1302008802014 UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
43 1302008822014 SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ VE MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
44 1302008842016 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 5
45 1302008862016 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
46 1302009022018 PORTFÖY YÖNETİMİ VE BORSA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
47 1302009042018 STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
48 1303001061999 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
49 1303006062005 DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
50 1303006082006 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
51 1303007482011 İTALYANCA Seçmeli 3 0 0 5
52 1303007652011 RUSÇA I Seçmeli 3 0 0 5
İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320203E11801 MANAGEMENT OF SERVICE SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
2 11320203E11803 COMPUTER AIDED DESIGN Seçmeli 3 0 0 5
3 11320203E11805 INVESTMENT PROJECT ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
5 11320203E11813 MARKETING COMMUNICATIONS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320203E11819 SERVICES MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
7 11320203E11821 BUSINESS TO BUSINESS MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
8 11320203E11823 LEADERSHIP ANALYSIS AND TEAM MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
9 11320203E11825 MANAGEMENT CONSULTANCY Seçmeli 3 0 0 5
10 11320203E11831 STATISTICAL QUALITY CONTROL Seçmeli 3 0 0 5
11 11320203E11833 INTERNATIONAL TRADE Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11835 COMMERCIAL PAPER LAW Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11837 ENVIRONMENT AND GLOBAL ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11843 ENVIRONMENT MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
15 11320203E11845 REKLAMCILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
16 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
17 11320203E11849 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 0 0 5
18 11320203E11855 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 0 0 5
19 11320203T11811 KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 5
20 11320203T11829 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
21 11320203T11839 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
22 11320203T11841 TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
23 11320203T11851 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
24 11320303T11857 ULUSLARARASI TİCARET I Seçmeli 3 0 0 5
25 1300007002016 STAJ Seçmeli 0 0 0 1
26 1301002272003 MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 4 0 0 5
27 1301007052007 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
28 1301007632011 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 0 5
29 1301007642011 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 0 5
30 1301007652011 RUSÇA I Seçmeli 3 0 0 5
31 1301007662011 RUSÇA II Seçmeli 3 0 0 5
32 1301008212006 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
33 1301008272009 YARATICI EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
34 1302005132005 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
35 1302005152005 MALİYET MUHASEBESİ-II Seçmeli 3 0 0 5
36 1302005292006 DENGELENMİŞ PUAN KARTI Seçmeli 3 0 0 5
37 1302006952019 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
38 1302006972019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 0 0 0
39 1302007742014 ALMANCA II Seçmeli 3 0 0 5
40 1302007752014 BEHAVIORAL FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
41 1302007772016 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 5
42 1302007792014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
43 1302007812014 SPECIAL TOPICS IN FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
44 1302007852014 ALMANCA I Seçmeli 3 0 0 5
45 1302007862015 PORTEKİZCE II Seçmeli 3 0 0 5
46 1302007872015 PORTEKİZCE I Seçmeli 3 0 0 5
47 1302007902015 CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
48 1302007912015 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
49 1302007972017 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
50 1302008272016 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
51 1302008472016 RETAILING I Seçmeli 3 0 0 5
52 1302008532016 E-İŞ VE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
53 1302008592014 YATIRIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
54 1302008772013 BUSINESSS SIMULATION I Seçmeli 3 0 0 5
55 1302008792014 KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
56 1302008812014 KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
57 1302008892017 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
58 1302008912017 DIVERSITY MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
59 1302008932017 GLOBAL SOCIAL MOVEMENTS AND ORGANIZATIONS Seçmeli 3 0 0 5
60 1302009012018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 2
61 1302009032018 FOREIGN LANGUAGE I Seçmeli 3 0 0 3
62 1302009052018 READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE Seçmeli 3 0 0 3
63 1302009072018 VESTEL İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ I Seçmeli 3 0 0 5
64 1303003932004 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
65 1303008352010 ULUSLARARASI YÖNETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
İŞLETME BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320203E11802 OPERATIONS RESEARCH II Seçmeli 3 0 0 5
2 11320203E11804 DEMAND FORECASTING METHODS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320203E11806 INVENTORY CONTROL SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320203E11808 NEW OPERATIONS SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
5 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
6 11320203E11810 MARKETING RESEARCH Seçmeli 3 0 0 5
7 11320203E11812 QUALITY ASSURANCE AND CONTROL Seçmeli 3 0 0 5
8 11320203E11818 SPORTS AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
9 11320203E11820 NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
10 11320203E11822 MANAGEMENT PHILOSOPHY IN EU Seçmeli 3 0 0 5
11 11320203E11826 E-MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11828 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11830 INTERNATIONAL FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11836 DECISION THEORY AND MODELS Seçmeli 3 0 0 5
15 11320203E11838 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
16 11320203E11840 CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
17 11320203E11842 CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
18 11320203E11844 EXPORT MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
19 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
20 11320203E11848 MARKETING STRATEGY Seçmeli 3 0 0 5
21 11320203E11852 INDIVIDUAL BEHAVIORS IN ORGANIZATIONS Seçmeli 3 0 0 5
22 11320203E11854 MANAGEMENT AND MANAGERIAL DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 5
23 11320203E11856 CHANGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS Seçmeli 3 0 0 5
24 11320203E11858 MANAGEMENT OF LARGE SCALE PROJECTS Seçmeli 3 0 0 5
25 11320203E11860 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Seçmeli 3 0 0 5
26 11320203T11834 SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
27 11320203T11850 İŞLETMELER İÇİN FRANSIZCA Seçmeli 3 0 0 5
28 11320203T11864 PERFORMANS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
29 11320303T11830 ULUSLARARASI TİCARET II Seçmeli 3 0 0 5
30 1300007002016 STAJ Seçmeli 0 0 0 1
31 1301003992004 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 1301007042016 YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
33 1301007632011 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 0 5
34 1301007642011 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 0 5
35 1301007652011 RUSÇA I Seçmeli 3 0 0 5
36 1301007662011 RUSÇA II Seçmeli 3 0 0 5
37 1301008182006 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
38 1302005062005 İŞLETME BÜTÇELERİ Seçmeli 3 0 0 5
39 1302005242006 SİGORTA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
40 1302005442017 AUDITING Seçmeli 3 0 0 5
41 1302006972019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 3 0 0 0
42 1302007722014 YÖNETİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
43 1302007742014 ALMANCA II Seçmeli 3 0 0 5
44 1302007852014 ALMANCA I Seçmeli 3 0 0 5
45 1302007862015 PORTEKİZCE II Seçmeli 3 0 0 5
46 1302007872015 PORTEKİZCE I Seçmeli 3 0 0 5
47 1302007902015 CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
48 1302007912015 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
49 1302007922015 RETAILING II Seçmeli 3 0 0 5
50 1302007942017 DEĞERLEME Seçmeli 3 0 0 5
51 1302007962017 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
52 1302008242014 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 5
53 1302008322014 BANKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
54 1302008622014 RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
55 1302008762013 BUSINESSS SIMULATION II Seçmeli 3 0 0 5
56 1302008782014 VERGİ DENETİM VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
57 1302008802014 UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
58 1302008822014 SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ VE MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
59 1302008842016 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 5
60 1302008862016 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
61 1302009022018 PORTFÖY YÖNETİMİ VE BORSA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
62 1302009042018 STRATEGIC BRAND MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
63 1302009062018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
64 1302009082018 FOREIGN LANGUAGE II Seçmeli 3 0 0 3
65 1302009102018 BUSINESS FOREIGN LANGUAGE I Seçmeli 3 0 0 3
66 1302009122018 VESTEL İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ II Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr