Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Uluslararası İlişkiler alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler programının temel amacı; sosyal bilimlerin ve uluslararası ilişkiler disiplinin çizdiği çerçeve içinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve Devletler Hukuku olmak üzere dört Anabilim dalına sahip Bölümümüzün lisans programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimize uluslararası ilişkiler alanında sağlam bir altyapı sağlanmaktadır. Temel derslerin yanı sıra, gerek uluslararası ilişkiler gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarında geniş bir yelpazede yer alan seçimlik dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkan sağlamakta ve kendi tercihlerine uygun bir donanım kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu programın amacı, öğrencileri kamuda ve özel sektörde iş hayatına uzman, yönetici veya araştırmacı olarak hazırlamanın ötesinde, eleştirel ve analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirerek yaşamın her alanında başarılı olmalarına, sorumlu ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, kendi uzmanlık alanlarında yeterli, içinde bulunduğumuz çağın gereklerini kavramış ve zorluklarının üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve özgüvenle donattığına inanıyoruz.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları tezsiz lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. A. Özlem ÖNDER (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayşe ÖZTÜRK (zerrin.ayse.ozturk@ege.edu.tr) AKTS / DS Koordinatör Yardımcısı: Araş. Gör. Tülay GÜL (tulay.gul@ege.edu.tr) İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Uluslararası İlişkiler alanında ve temel alt-dallarında (Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku) güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve gereken alanlarda uygulamalı bilgilere sahip olmak,
2Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram, olgu ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
4Uluslararası İlişkiler alanındaki temel sorunları tanımlayabilmek ve analiz edebilmek
5Kuramsal çözümlemede ve uygulamada karşılaşılan çeşitli karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
6Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
7Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ya da gerektiğinde kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve önerilerini onlarla hem yazılı hem de sözlü olarak paylaşabilmek
8Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek
9Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
10Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
11Sosyal hakların önemine ve evrenselliğine inanan, sosyal adalet bilincine sahip, çevreyi ve kaynakları korumayı hedefleyen bir bilince sahip olmak,
12Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip ve analiz edebilmek,
13Eleştirel ve analitik düşünme ile çözüm üretme becerisini kazanmak
14Toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, inisiyatif kullanabilen, aydın, güvenilir ve yaratıcı bireyler olarak yetişmek,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1303001302002 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 4
3 1303001292002 INTERNATIONAL RELATIONS I Zorunlu 3 0 0 5
4 1303001272002 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 5
5 1303001392012 READING AND WRITING SKILLS I Zorunlu 3 0 0 3
6 1303001051994 SİYASAL TARİH I Zorunlu 3 0 0 5
7 1303001171999 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
8 1303001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1303001342002 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
3 1303001322002 INTERNATIONAL RELATIONS II Zorunlu 3 0 0 5
4 1303001282002 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 4
5 1303001402012 READING AND WRITING SKILLS II Zorunlu 3 0 0 3
6 1303001111994 SİYASAL TARİH II Zorunlu 3 0 0 5
7 1303001061999 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
8 1303000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 1303001362011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303002252003 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
2 1303002472012 DEVLETLER GENEL HUKUKU I Zorunlu 3 0 0 6
3 1303002492012 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Zorunlu 3 0 0 6
4 1303002042002 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 1303002452012 THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS Zorunlu 3 0 0 6
6 11320301T11243 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303002142012 COMPARATIVE POLITICS Zorunlu 3 0 0 6
2 1303002422012 DEVLETLER GENEL HUKUKU II Zorunlu 3 0 0 6
3 1303002402012 EUROPEAN INTEGRATION AND EU Zorunlu 3 0 0 6
4 1303002442012 FOREIGN POLICY ANALYSIS Zorunlu 3 0 0 6
5 1303002151996 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303007812012 INTERNATIONAL POLITICS Zorunlu 3 0 0 7
2 1303007832012 TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS Zorunlu 3 0 0 6
3 1303003021994 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Zorunlu 3 0 0 6
4 1303003832004 TÜRK SİYASAL YAŞAMI I Zorunlu 3 0 0 6
5 ULUS.BÖLÜMSEÇ5 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY Seçmeli - - - 5
Toplam 15 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303007862012 DÜNYA POLİTİKASINDA GÜNCEL SORUNLAR Zorunlu 3 0 0 6
2 1303007842012 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Zorunlu 3 0 0 7
3 1303003071994 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II Zorunlu 3 0 0 6
4 1303003942004 TÜRK SİYASAL YAŞAMI II Zorunlu 3 0 0 6
5 ULUS.BÖLÜMSEÇ6 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY Seçmeli - - - 5
Toplam 15 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303008032005 DÖNEM PROJESİ I Zorunlu 3 0 0 5
2 ULUS.BÖLÜMSEÇ7 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 25
Toplam 6 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303008062005 DÖNEM PROJESİ II Zorunlu 3 0 0 5
2 ULUS.BÖLÜMSEÇ8 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY Seçmeli - - - 25
Toplam 6 0 0 30
 
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320303E11615 EU INSTITUTIONS AND POLICIES Seçmeli 3 0 0 5
2 1303006032008 ORTADOĞU'DA SİYASET Seçmeli 3 0 0 5
3 1303007712012 SOĞUK SAVAŞ'IN SİYASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
4 1303007732012 AMERICAN FOREIGN POLICY Seçmeli 3 0 0 5
5 1303007752012 INTERNATIONAL SECURITY Seçmeli 3 0 0 5
6 1303007872012 KÜRESEL AKTÖR OLARAK AB Seçmeli 3 0 0 5
7 1303007892013 PEACE STUDIES Seçmeli 3 0 0 5
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303003142005 TÜRKİYE'DE ANAYASAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 5
2 1303003952004 ULUSLARARASI TOPLUMDA KADIN Seçmeli 3 0 0 5
3 1303006042004 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
4 1303006162007 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
5 1303007722012 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
6 1303007742012 INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY Seçmeli 3 0 0 5
7 1303007882013 INTERNATIONAL RELATIONS OF THE DEVELOPING WORLD Seçmeli 3 0 0 5
8 1303007912014 FOREIGN AND SECURITY POLICIES OF THE EU Seçmeli 3 0 0 5
9 1303007932014 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320303T11837 LİSANS TEZİ I Seçmeli 3 0 0 5
2 11320303T11857 ULUSLARARASI TİCARET I Seçmeli 3 0 0 5
3 1303002051994 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
4 1303007822012 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
5 1303008112005 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
6 1303008232006 AVRASYA Seçmeli 3 0 0 5
7 1303008402012 ÇAĞDAŞ LATİN AMERİKA Seçmeli 3 0 0 5
8 1303008442012 HISTORY, POLITICS AND SOCIETIES OF THE CAUCASUS Seçmeli 3 0 0 5
9 1303008612013 KİMLİK POLİTİKALARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
10 1303008632012 INTERNATIONAL POLITICS OF ENERGY, FOOD AND NATURAL RESOURCES Seçmeli 3 0 0 5
11 1303008672012 SOĞUK SAVAŞ SONRASI BALKANLAR'DA SİYASET Seçmeli 3 0 0 5
12 1303008812012 GLOBAL GOVERNANCE Seçmeli 3 0 0 5
13 1303008872014 ÇATIŞMA VE UYGARLIK Seçmeli 3 0 0 5
14 1303008912014 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
15 1303008972015 HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320303T11770 İDARİ YARGI Seçmeli 3 0 0 5
2 11320303T11828 LİSANS TEZİ II Seçmeli 3 0 0 5
3 11320303T11830 ULUSLARARASI TİCARET II Seçmeli 3 0 0 5
4 1303004052013 TURKEY'S RELATIONS WITH THE NEIGHBOURING Seçmeli 3 0 0 5
5 1303007792012 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
6 1303007802012 STATE, SOCIETY AND CHANGE IN THE MIDDLE EAST Seçmeli 3 0 0 5
7 1303008142006 MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKE ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
8 1303008242009 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
9 1303008422012 DEVRİMLER, DARBELER VE TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 5
10 1303008482013 İNSANİ MÜDAHALE Seçmeli 3 0 0 5
11 1303008522012 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES Seçmeli 3 0 0 5
12 1303008542012 COSMOPOLITANISM AND GLOBAL JUSTICE Seçmeli 3 0 0 5
13 1303008602012 INTERNATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 0 0 5
14 1303008622012 ULUSLARARASI ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 5
15 1303008652012 EURASIAN POLITICS Seçmeli 3 0 0 5
16 1303008772012 SOĞUK SAVAŞ SONRASI TRANSATLANTİK İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
17 1303008852014 KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
18 1303008882014 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA POLİTİK BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 5
19 1303008922014 DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr