Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1992 -1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk ve orta öğretimdeki okullara " Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni" yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 3 bölümü ve 5 anabilimdali bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı (seçmeli) yabancı dil hazırlık sınıfı yararlanma olanağı da vardır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Porgam Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor eğitmenliği
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize ve final sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Melih BALYAN 02323425714-15 fax:02323399000 melih.balyan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve Ege Üniversitesinde bulunan spor tesisleri

Program Çıktıları
1Temel ve uygulamalı bilimler ile sosyal bilimlerin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2Olay ve olgu karşısında durumu felsefi, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme ve açıklayabilme
3Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
4Bir bilgiye ait kavramsal çercevenin öğrencinin öğrenmesini nasıl etkilediğini anlayabilme
5Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
6Alana ait bilgilerin karmaşık, sürekli ve değişen bir yapıda olduğunu kavrayabilme
7Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
8Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
9Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetelere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
10Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
11Bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu kavrayabilme
12Öğreteceği alanın temel kavramlarını, araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlayarak alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı gelecek biçimde öğrenme deneyimlerini yaratabilme
13Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulabilme
14Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmeiçin gerekli olan birey ve grup yönentimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
15Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fisiksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerledirme stratejilerini kullanabilme
16Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
17Öğrencilerin temel okuma, yazma, matematik, iletişim ve diğer yaşamsal becerilerini geliştirmelerine yardım ederek öğrencilerin mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimini destekleyecek öğrenme fırsatları yaratabilme
18Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
19Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
20Öğrencilerin öğrenmesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için öğrenci velileri, okuldaki meslektaşları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurabilme
21Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
22Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
23Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
24Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
2 BEÖ105 ATLETİZM Zorunlu 2 2 0 0
3 BEÖ107 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 1 0 0
4 BEÖ101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
5 BEÖ103 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 1 0 0
6 ANT111 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 0
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
8 ÜYG105 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 0
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 23 4 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ104 ARTİSTİK CİMNASTİK Zorunlu 2 1 0 0
2 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
3 BEÖ108 BASKETBOL Zorunlu 2 2 0 0
4 BEÖ106 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 0
5 BEÖ110 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 1 0 0
6 BEÖ102 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
7 ANT112 SAĞLIK BİLGİSİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 1 2 0 0
8 MÜZ102 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 0
9 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 21 8 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT211 ÇOCUK VE ERGENLERDE EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 0
2 BEÖ207 HENTBOL Zorunlu 2 2 0 0
3 BEÖ205 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 0
4 BEÖ203 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 0
5 BEÖ211 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
6 BEÖ209 TENİS Zorunlu 2 1 0 0
7 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 0
8 BEÖ201 YÜZME Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 19 8 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT208 ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMAN BİLİMİ Zorunlu 2 2 0 0
2 BEÖ202 DOĞA SPORLARI Zorunlu 2 1 0 0
3 BEÖ206 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
4 BEÖ204 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 0
5 BEÖ212 FUTBOL Zorunlu 2 2 0 0
6 BEÖ208 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI Zorunlu 3 0 0 0
7 BEÖ210 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 0
8 BEÖ214 VOLEYBOL Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 19 9 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB311 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
2 BEÖ.SÇ.I(ALAN) BEÖ.SEÇMELİ I (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 0
3 BEÖ305 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
4 ANT313 FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 2 1 0 0
5 BEÖ301 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 BEÖ303 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
7 BEÖ307 TÖRENLER VE KUTLAMALAR Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 15 2 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ308 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
2 BEÖ304 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 0
3 BEÖ.SÇ.I(MES.BİL) BEÖ.SEÇMELİ I (MESLEK BİLGİSİ DERSİ) Seçmeli - - - 0
4 BEÖ.SÇ.II(ALAN) BEÖ.SEÇMELİ II (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 0
5 ANT310 EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 0 0 0
6 BEÖ302 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
7 BEÖ310 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE METERYAL TASARIMI Zorunlu 3 1 0 0
8 BEÖ306 SINIF YÖNETİMİ(ÖFD) Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 13 6 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ405 BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 0 0 0
2 BEÖ401 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA DRAMA Zorunlu 2 1 0 0
3 BEÖ.SÇ.I(GEN.KÜL.) BEÖ.SEÇMELİ I (GENEL KÜLTÜR DERSİ) Seçmeli - - - 0
4 B.ÖĞR.SÇ.III(ALAN) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ III (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 5
5 ANT411 FİTNES UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 0
6 BEÖ403 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 0
Toplam 9 8 0 5
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 B.ÖĞR.SÇ.II(GEN.KÜL) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 5
2 B.ÖĞR.SÇ.II(MES.B) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II(MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 5
3 B.ÖĞR.SÇ.IV(ALAN) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ IV (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 5
4 BEÖ404 EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 2 1 0 0
5 BEÖ406 HALK OYUNLARI Zorunlu 2 1 0 0
6 BEÖ402 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 6 3 0 15
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr