Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1992 -1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk ve orta öğretimdeki okullara " Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni" yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 3 bölümü ve 5 anabilimdali bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı (seçmeli) yabancı dil hazırlık sınıfı yararlanma olanağı da vardır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Porgam Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor eğitmenliği
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize ve final sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Melih BALYAN 02323425714-15 fax:02323399000 melih.balyan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve Ege Üniversitesinde bulunan spor tesisleri

Program Çıktıları
1Temel ve uygulamalı bilimler ile sosyal bilimlerin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2Olay ve olgu karşısında durumu felsefi, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme ve açıklayabilme
3Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
4Bir bilgiye ait kavramsal çercevenin öğrencinin öğrenmesini nasıl etkilediğini anlayabilme
5Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
6Alana ait bilgilerin karmaşık, sürekli ve değişen bir yapıda olduğunu kavrayabilme
7Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
8Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
9Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetelere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
10Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
11Bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu kavrayabilme
12Öğreteceği alanın temel kavramlarını, araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlayarak alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı gelecek biçimde öğrenme deneyimlerini yaratabilme
13Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulabilme
14Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmeiçin gerekli olan birey ve grup yönentimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
15Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fisiksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerledirme stratejilerini kullanabilme
16Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
17Öğrencilerin temel okuma, yazma, matematik, iletişim ve diğer yaşamsal becerilerini geliştirmelerine yardım ederek öğrencilerin mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimini destekleyecek öğrenme fırsatları yaratabilme
18Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
19Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
20Öğrencilerin öğrenmesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için öğrenci velileri, okuldaki meslektaşları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurabilme
21Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
22Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
23Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
24Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402001972006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1402001792007 BASKETBOL Zorunlu 2 2 0 4
3 1402001172007 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 1402001772007 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 1402001742007 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 3
6 1402001731999 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 4
7 1402001761999 TÜRKÇE-I (YAZILI ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 2
8 1402005032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
9 1402005012007 YÜZME Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 22 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402005042007 ARTİSTİK CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 3
2 1402000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 1402001152007 ATLETİZM Zorunlu 2 2 0 4
4 1402005062007 DOĞA SPORLARI Zorunlu 1 2 0 3
5 1402005082007 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
6 1402005022007 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 2 0 3
7 1402005102007 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 3
8 1402001811999 TÜRKÇE-II (SÖZLÜ ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 2
9 1402005122011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 1402005142010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 10 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 B.ÖĞR.SÇ.I(GEN.KÜL) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ I(GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 5
2 B.ÖĞR.SÇ.I.(MES.B) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ I(MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 5
3 1402006132002 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 4
4 1402002902008 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
5 1402006192008 HENTBOL Zorunlu 2 2 0 4
6 1402006212008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 1402006172008 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 14 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402006042008 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 6
2 B.ÖĞR.SÇ.I(ALAN) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ I (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 6
3 1402006141999 BİLGİSAYAR -II Zorunlu 2 2 0 4
4 1402006182008 FUTBOL Zorunlu 2 2 0 4
5 1402006242008 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 3
6 1402006222008 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
7 1402006442013 VOLEYBOL Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 15 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402007652009 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
2 B.ÖĞR.SÇ.II(ALAN) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 4
3 1402007142000 FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 2 2 0 5
4 1402007832013 HALK OYUNLARI Zorunlu 2 2 0 4
5 1402007162009 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 1402007692009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
7 1402003052000 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
8 1402007672009 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 17 10 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402003122009 BECERİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
2 1402007722009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 1402007662009 EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
4 1402007682009 EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 1 2 0 3
5 1402007742009 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 1402007762009 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
7 1402007702009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
8 1402007272009 SINIF YÖNETİMİ (ÖFD) Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 B.ÖĞR.SÇ.III(ALAN) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ III (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 5
2 1402008552010 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
3 1402008532010 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 1 2 0 5
4 1402008612010 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
5 1402008572010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 6
6 1402008592010 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402008462010 ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 2 2 0 5
2 1402008252010 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 B.ÖĞR.SÇ.II(GEN.KÜL) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 5
4 B.ÖĞR.SÇ.II(MES.B) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II(MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 5
5 B.ÖĞR.SÇ.IV(ALAN) BESYO ÖĞR.SEÇMELİ IV (ALAN DERSİ) Seçmeli - - - 5
6 1402008272001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 5
Toplam 14 8 0 30
 
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ I(GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402006252008 SPOR FELSEFESİ (SEÇMELİ I GENEL KÜLTÜR) Seçmeli 2 0 0 5
2 1402006272008 SPOR PEDAGOJİSİ (SEÇMELİ I GENEL KÜLTÜR) Seçmeli 2 0 0 5
3 1402006452012 SPOR ANATOMİSİ Seçmeli 2 0 0 5
4 1402006492014 İTALYANCA Seçmeli 2 0 0 5
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ I(MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402006332008 SPORDA SOSYAL PSİKOLOJİ (SEÇ.I MESLEK Bİ Seçmeli 2 0 0 5
2 1402006372008 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (SEÇ.I MESLEK BİLGİS Seçmeli 2 0 0 5
3 1402006432012 EGZERSİZ BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 0 5
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ I (ALAN DERSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402006282008 TENİS (SEÇMELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
2 1402006302008 BADMİNTON (SEÇMELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
3 1402006322008 MASA TENİSİ (SEÇMELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
4 1402006342008 STEP-AEROBİK (SEÇMELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
5 1402006362008 DANS EĞİTİMİ (SEÇMELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
6 1402006382008 OKÇULUK (SEÇMELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
7 1402006422012 KORFBOL Seçmeli 2 2 0 6
8 1402006522014 YÜZME (SEÇELİ I ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 6
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II (ALAN DERSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402007712009 BASKETBOL (SEÇMELİ II ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 4
2 1402007732009 FUTBOL (SEÇMELİ II ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 4
3 1402007752009 HENTBOL (SEÇMELİ II ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 4
4 1402007792009 ATLETİZM (SEÇ.II ALAN DERSİ) Seçmeli 2 2 0 4
5 1402007812012 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 4
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ III (ALAN DERSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402008632010 SPOR PSİKOLOJİSİ (SEÇMELİ III ALAN DERSİ) Seçmeli 3 0 0 5
2 1402008652010 SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM (SEÇMELİ III ALAN DERSİ) Seçmeli 3 0 0 5
3 1402008672010 SPOR SOSYOLOJİSİ (SEÇMELİ III ALAN DERSİ) Seçmeli 3 0 0 5
4 1402008712012 UYGULAMALI ANTRENMAN BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 5
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402008482010 YETENEK SEÇİMİ (SEÇ.II GENEL KÜLTÜR DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
2 1402008502010 SPOR KAZ. KOR.VE REHABİLİTASYON (SEÇ.II GENEL KÜLTÜR DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
3 1402008522010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (SEÇ.II GENEL KÜLTÜR DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ II(MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402008542010 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM (SEÇ.II MESLEK BİLGİSİ DERSİ) Seçmeli 3 0 0 5
2 1402008582010 ÖĞRETİMDE PLAN. VE DEĞERLENDİRME (SEÇ.II MESLEK BİLGİSİ DERSİ) Seçmeli 3 0 0 5
3 1402008602010 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (SEÇ.II MESLEK BİLGİSİ DERSİ) Seçmeli 3 0 0 5
BESYO ÖĞR.SEÇMELİ IV (ALAN DERSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1402008642010 REGREASYON (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
2 1402008662010 TÖRENLER VE KUTLAMALAR (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
3 1402008682010 ATLETİZMDE OKUL İÇİ ORG. (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
4 1402008702010 YÜZME YARIŞLARI VE ORG. (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
5 1402008722010 RAKET SPORLARINDA OKUL İÇİ ORG. (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
6 1402008742010 SALON FUTBOLU (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ) Seçmeli 2 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr