Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - Temel Bilimler (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü, 1983-84 eğitim ve öğretim döneminde eğitim ve öğretimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Temel Bilimler alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Temel Bilimler mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü 35100/Bornova/İZMİR Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Hakan CEVHER (hakan.cevher@ege.edu.tr) AKDS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bahadır TUTU (sbtutu@superonline.com)
Bölüm Olanakları
Bölümümüz 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 7 doktor öğretim görevlisi, 16 öğretim Görevlisi, 10 araştırma görevlisi, 8 okutman ve 5 saat ücretli öğretim elemanı ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca, 4 büyük olmak üzere, 8 çalgı dersliği ile bir piyano dersliği de eğitim ve öğretimimiz için kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 PİY101 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 2
3 TBO101 SES EĞİTİMİ I Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)THM.SEÇ.1YY T.B(a)THM SEÇMELİ 1.YY Seçmeli - - - 1
5 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.I T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ I Seçmeli - - - 8
6 TBO117 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 5
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 TBO115 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 5
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 14 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 PİY102 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 1
3 TBO102 SES EĞİTİMİ II Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)THM.SEÇ.2YY T.B(a)THM SEÇMELİ 2.YY Seçmeli - - - 1
5 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.II T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ II Seçmeli - - - 8
6 TBO118 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 4
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 TBO116 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 5
9 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 14 6 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PİY201 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
2 TBH217 REPERTUVAR I THM Zorunlu 1 1 0 5
3 TBO201 SES EĞİTİMİ III Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.III T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ III Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).THM.SEÇ.I TEMEL BİLİMLER (a) .THM.SEÇMELİ -I Seçmeli - - - 2
6 TBO225 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 5
7 TBO207 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ I Zorunlu 1 1 0 2
8 TBO223 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 8 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PİY202 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
2 TBH218 REPERTUVAR II THM Zorunlu 1 1 0 5
3 TBO202 SES EĞİTİMİ IV Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.IV T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ IV Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).THM.SEÇ.II TEMEL BİLİMLER (a). THM. SEÇMELİ -II Seçmeli - - - 2
6 TBO226 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 5
7 TBO208 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ II Zorunlu 1 1 0 2
8 TBO224 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 8 8 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARM301 ARMONİ I Zorunlu 1 1 0 2
2 TBO303 ÇALGI BİLGİSİ VE TARİHİ I Zorunlu 1 0 0 1
3 TBH329 REPERTUVAR III Zorunlu 1 1 0 4
4 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.V T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ V Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).THM.SEÇ.III TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 2
6 TBH331 TOPLU UYGULAMA I Zorunlu 1 1 0 4
7 TBO301 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ I Zorunlu 1 1 0 2
8 TBH303 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 5
9 TBH309 YARDIMCI REPERTUVAR I Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 8 7 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARM302 ARMONİ II Zorunlu 1 1 0 2
2 TBO304 ÇALGI BİLGİSİ VE TARİHİ II Zorunlu 1 0 0 1
3 TBH330 REPERTUVAR IV Zorunlu 1 1 0 4
4 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.VI T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ VI Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).THM.SEÇ.IV TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ- IV Seçmeli - - - 2
6 TBH332 TOPLU UYGULAMA II Zorunlu 1 1 0 4
7 TBO302 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ II Zorunlu 1 1 0 2
8 TBH304 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 5
9 TBH310 YARDIMCI REPERTUVAR II Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 8 7 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO405 MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 1
2 TBH425 REPERTUVAR V Zorunlu 1 1 0 4
3 T.B(a)THM.Ç.EĞİT.VII T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ VII Seçmeli - - - 8
4 T.B(a).THM.SEÇ.V TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ .V Seçmeli - - - 2
5 TBH427 TOPLU UYGULAMA III Zorunlu 1 1 0 5
6 TBO401 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ III Zorunlu 1 1 0 2
7 TBH439 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ KURAMI III Zorunlu 1 1 0 5
8 TBO403 TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI I Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 7 5 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO406 MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 1
2 TBH426 REPERTUVAR VI Zorunlu 1 1 0 4
3 T.B(a)THM.Ç.EĞİTVIII T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ VIII Seçmeli - - - 8
4 T.B(a).THM.SEÇ.VI TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ- VI Seçmeli - - - 2
5 TBH428 TOPLU UYGULAMA IV Zorunlu 1 1 0 5
6 TBO402 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ IV Zorunlu 1 1 0 2
7 TBH440 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ KURAMI IV Zorunlu 1 1 0 5
8 TBO404 TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI II Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 7 5 0 30
 
T.B(a)THM SEÇMELİ 1.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AT001 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 1
2 TBO109 SES SAĞLIĞI I Seçmeli 1 1 0 1
3 TBO111 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIM UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 1
4 TBO113 KABARTMA NOTA UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 2
5 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 0 0 1
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH117 BAĞLAMA I Seçmeli 2 2 0 8
2 TBH119 KABAK KEMANE I Seçmeli 2 2 0 8
3 TBH121 ÜFLEMELİ SAZLAR 1 Seçmeli 2 2 0 8
4 TBH123 TAR I Seçmeli 2 2 0 8
5 TBO119 RİTİM 1 Seçmeli 2 2 0 8
T.B(a)THM SEÇMELİ 2.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLG107 BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 TBO110 SES SAĞLIĞI II Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO112 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIM UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 3
4 TBO114 KABARTMA NOTA UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 2
5 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 0 0 3
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH118 BAĞLAMA II Seçmeli 2 2 0 8
2 TBH120 KABAK KEMANE II Seçmeli 2 2 0 8
3 TBH122 ÜFLEMELİ SAZLAR II Seçmeli 2 2 0 8
4 TBH124 TAR II Seçmeli 2 2 0 8
5 TBO120 RİTİM II Seçmeli 2 2 0 8
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH209 BAĞLAMA III Seçmeli 2 2 0 8
2 TBH211 KABAK KEMANE III Seçmeli 2 2 0 8
3 TBH213 ÜFLEMELİ SAZLAR III Seçmeli 2 2 0 8
4 TBH215 TAR III Seçmeli 2 2 0 8
5 TBO209 RİTİM III Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .THM.SEÇMELİ -I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH203 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I Seçmeli 1 1 0 2
2 TBH205 İLERİ ÇALGI REPERTUVARI I Seçmeli 1 1 0 2
3 TBH207 BÖLGESEL REPERTUVAR I Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO211 TÜRK DİN MUSİKİSİ I Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO213 TÜRK HALK OYUNLARI I Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO215 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO217 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO219 MÜZİK TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 1 0 2
9 TBO221 DİKSİYON I Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH210 BAĞLAMA IV Seçmeli 2 2 0 8
2 TBH212 KABAK KEMANE IV Seçmeli 2 2 0 8
3 TBH214 ÜFLEMELİ SAZLAR IV Seçmeli 2 2 0 8
4 TBH216 TAR IV Seçmeli 2 2 0 8
5 TBO210 RİTİM IV Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a). THM. SEÇMELİ -II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH204 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II Seçmeli 1 1 0 2
2 TBH206 İLERİ ÇALGI REPERTUVARI II Seçmeli 1 1 0 2
3 TBH208 BÖLGESEL REPERTUVAR II Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO212 TÜRK DİN MUSİKİSİ II Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO214 TÜRK HALK OYUNLARI II Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO216 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO218 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO220 MÜZİK TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 1 0 2
9 TBO222 DİKSİYON II Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH311 KABAK KEMANE V Seçmeli 2 2 0 8
2 TBH313 ÜFLEMELİ SAZLAR V Seçmeli 2 2 0 8
3 TBH315 TAR V Seçmeli 2 2 0 8
4 TBH317 RİTİM V Seçmeli 2 2 0 8
5 TBH319 BAĞLAMA V Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH323 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
2 TBH325 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ I Seçmeli 1 1 0 2
3 TBH327 USUL UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 2
4 TBH333 İLERİ ÇALGI REPERTUVARI III Seçmeli 1 1 0 2
5 TBH335 BÖLGESEL REPERTUVAR III Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO305 SEÇMELİ PİYANO I Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO307 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO309 PROZODİ I Seçmeli 1 1 0 2
9 TBO311 TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZILARI I Seçmeli 1 1 0 2
10 TBO313 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH312 KABAK KEMANE VI Seçmeli 2 2 0 8
2 TBH314 ÜFLEMELİ SAZLAR VI Seçmeli 2 2 0 8
3 TBH316 TAR VI Seçmeli 2 2 0 8
4 TBH318 RİTİM VI Seçmeli 2 2 0 8
5 TBH320 BAĞLAMA VI Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ- IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH324 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
2 TBH326 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ II Seçmeli 1 1 0 2
3 TBH328 USUL UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 2
4 TBH334 İLERİ ÇALGI REPERTUVARI IV Seçmeli 1 1 0 2
5 TBH336 BÖLGESEL REPERTUVAR IV Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO306 SEÇMELİ PİYANO II Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO308 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO310 PROZODİ II Seçmeli 1 1 0 2
9 TBO312 TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZILARI II Seçmeli 1 1 0 2
10 TBO314 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Seçmeli 1 1 0 2
11 TBO316 İNSAN VE KÜLTÜR Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH429 BAĞLAMA VII Seçmeli 1 1 0 8
2 TBH431 KABAK KEMANE VII Seçmeli 1 1 0 8
3 TBH433 ÜFLEMELİ SAZLAR VII Seçmeli 1 1 0 8
4 TBH435 TAR VII Seçmeli 1 1 0 8
5 TBH437 RİTİM VII Seçmeli 1 1 0 8
TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ .V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISR401 İŞARET DİLİ Seçmeli 1 1 0 2
2 TBH419 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ III Seçmeli 1 1 0 2
3 TBH423 USUL UYGULAMALARI III Seçmeli 1 1 0 2
4 TBH441 İLERİ ÇALGI REPERTUVARI V Seçmeli 1 1 0 2
5 TBH443 BÖLGESEL REPERTUVAR V Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO407 OSMANLICA I Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO409 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO411 SEÇMELİ PİYANO III Seçmeli 1 1 0 2
9 TBO413 OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 1 1 0 2
10 TBO417 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 2
11 TBO419 HALK BİLİMİ KURAMLARI I Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)THM.ÇALGI EĞİTİMİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBH430 BAĞLAMA VIII Seçmeli 1 1 0 8
2 TBH432 KABAK KEMANE VIII Seçmeli 1 1 0 8
3 TBH434 ÜFLEMELİ SAZLAR VIII Seçmeli 1 1 0 8
4 TBH436 TAR VIII Seçmeli 1 1 0 8
5 TBH438 RİTİM VIII Seçmeli 1 1 0 8
TEMEL BİLİMLER (a).THM.SEÇMELİ- VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRK402 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 1 1 0 2
2 TBH420 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ IV Seçmeli 1 1 0 2
3 TBH424 USUL UYGULAMALARI IV Seçmeli 1 1 0 2
4 TBH442 İLERİ ÇALGI REPERTUVARI VI Seçmeli 1 1 0 2
5 TBH444 BÖLGESEL REPERTUVAR VI Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO408 OSMANLICA II Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO410 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO412 SEÇMELİ PİYANO IV Seçmeli 1 1 0 2
9 TBO414 OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 1 1 0 2
10 TBO418 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 2
11 TBO420 HALK BİLİMİ KURAMLARI II Seçmeli 1 1 0 2
12 TBO422 İLKÖĞRETİM ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr