Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Fizik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tıp ve ziraat fakültelerinin öğrencilerine F.K.B. öğretimi için fizik derslerini okutmak üzere 20 Mayıs 1958 tarihinde Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Fizik Enstitüsü bugünkü Fizik Bölümü’nün çekirdeğini oluşturmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Denel Fizik Enstitüsü’nden laboratuvar alet ve malzeme katkılarıyla öğretime başlayan bölümümüz 1961 yılında Fen Fakültesinin kurulması ile 04.10.1961 tarihinde Denel Fizik Kürsüsü, Genel Fizik Kürsüsü ve Teorik Fizik Kürsüsü olmak üzere üç kürsüyle kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak, sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu mutlak değerlendirme yöntemine göre100 tam not üzerinden 70’tir. Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır.
Program Profili
Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler zorunlu alan ve seçmeli alan olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik ve matematik derslerini aldıktan sonra son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlik formasyonu programını alarak başarmak koşuluyla öğretmen olarak çalışabilen mezunlar, fiziğin çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturması nedeniyle endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında da yararlı hizmetler verebilmektedirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Kuruluşların Kalibrasyon Merkezleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Onkoloji Merkezleri,Nükleer Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri ile kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırıcı, planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin sınavına ilişkin başarı puanı, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final veya varsa bütünleme sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme tezini tamamlayan ve stajlarda başarılı olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Başkan: Prof. Dr. Nadide KAZANCI Tel:+90 232 311 2377, nadide.kazanci@ege.edu.tr, Koordinator: Doç. Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ Tel:+90 232 311 1762, cuneyt.celiktas@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Fizik Bölümü’nde öğretim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları vardır: Fizik Bölümü Öğretim Laboratuvarları şunlardır: Genel Fizik Laboratuvarları (Mekanik, Elektrik, Optik, Isı-Akustik), Elektromanyetizma Laboratuvarı, Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Optik laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı. Fizik Bölümü araştırma laboratuarları ise şunlardır: Sıvı Kristaller Araştırma Laboratuvarı, Süperiletkenlik Araştırma Laboratuvarı, İnce Film Kaplama ve Optiği Araştırma Laboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı, Dielektrik Araştırma Laboratuvarı, , Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı.

Program Çıktıları
1 Fizik kavram ve bilgilerini matematik , fen ve mühendislik problemlerine uygulayabilme,
2 Fizik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme,
3 Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme,
4 Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme,
5 Mesleki sorumluluk bilinci ile birlikte öğretmenlik ve araştırmacılık vasıflarına sahip olabilme,
6 Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Fizik temel biliminin önemini kavrayarak yenilikleri takip edip, kendini geliştirebilme,
7 Fizik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme,
8 Bireysel çalışma becerisini kullanarak fikirlerini iletişim ortamlarına taşıyabilme,
9 Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme,
10 Bağımsız davranarak inisiyatif alabilme ve kullanabilme,
11 Fiziğin hem ulusal hem de uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 403001062008 FİZİK-1 Zorunlu 3 1 2 10
3 403001052012 GENERAL CHEMISTRY-I Zorunlu 2 1 2 6
4 403001142012 MATHEMATICS-I Zorunlu 2 2 0 5
5 403001172006 SCIENTIFIC ENGLISH-I Zorunlu 2 0 0 5
6 403001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 4 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 403001782003 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 403001102008 FİZİK-II Zorunlu 3 1 2 10
4 403001092012 GENERAL CHEMISTRY-II Zorunlu 2 2 0 4
5 403001162012 MATHEMATICS-II Zorunlu 2 2 0 4
6 403001182006 SCIENTIFIC ENGLISH-II Zorunlu 2 0 0 3
7 403000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 403001922011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 5 2 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403002142012 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 3 1 0 6
2 403002152015 ELEKTROMANYETİZMA-I Zorunlu 3 1 2 8
3 403002052015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
4 403002042008 KLASİK MEKANİK-I Zorunlu 3 1 0 6
5 10420301E11285 PHYSICAL MATHEMATICS I Zorunlu 3 1 0 6
6 10420301T11287 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 2 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403002172015 ELEKTROMANYETİZMA-II Zorunlu 3 1 2 8
2 403002062015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
3 403002182008 MODERN FİZİK Zorunlu 3 1 0 7
4 10420301E11266 PHYSICAL MATHEMATICS II Zorunlu 3 1 0 6
5 403002642008 TİTREŞİM VE DALGALAR Zorunlu 3 1 0 7
Toplam 13 4 2 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403003032012 ELECTROMAGNETIC THEORY-I Zorunlu 3 1 0 5
2 403003112008 ELEKTRONİK-I Zorunlu 3 1 2 6
3 403003052008 OPTİK-I Zorunlu 3 1 2 6
4 10420301E11381 QUANTUM MECHANICS I Zorunlu 3 1 0 5
5 FİZİK-05 SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
6 403003102008 TERMODİNAMİK Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 15 5 4 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403003042012 ELECTROMAGNETIC THEORY-II Zorunlu 3 1 0 5
2 403003082008 ELEKTRONİK-II Zorunlu 3 1 2 6
3 403003062008 OPTİK-II Zorunlu 3 1 2 6
4 10420301E11380 QUANTUM MECHANICS II Zorunlu 3 1 0 5
5 FİZİK-06 SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
6 403003662012 STATISTICAL PHYSICS Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 15 5 4 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403004032008 ATOM FİZİĞİ Zorunlu 3 1 2 9
2 403004052008 NÜKLEER FİZİK-I Zorunlu 3 1 0 6
3 FİZİK-07 SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 9
4 403004012008 YOĞUN MADDE FİZİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 6
Toplam 9 3 2 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403004042008 NÜKLEER FİZİK-II Zorunlu 3 1 2 10
2 FİZİK-08 SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - 12
3 403004022008 YOĞUN MADDE FİZİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 8
Toplam 6 2 2 30
 
SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420302E11383 PHYSICAL MATHEMATICS III Seçmeli 3 0 0 3
2 10420302E11385 COMPUTER PROGRAMMING IN PHYSICS Seçmeli 3 0 0 3
3 10420302E11387 HISTORY OF SCIENCE AND PHILOSOPHY Seçmeli 3 0 0 3
4 10420302E11389 SPECIAL FUNCTIONS IN PHYSICS Seçmeli 3 0 0 3
5 403003792008 BİYOFİZİK Seçmeli 3 0 0 3
6 403004772014 ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420302E11382 PHYSICAL MATHEMATICS IV Seçmeli 3 0 0 3
2 10420302E11384 COMPUTER APPLIED PHYSICS Seçmeli 3 0 0 3
3 10420302E11386 BIOMECHANICS Seçmeli 3 0 0 3
4 403003072008 KLASİK MEKANİK-II Seçmeli 3 0 0 3
5 403003682008 RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 3
6 403004782014 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
7 403004802014 BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420302T11463 MATEMATİKSEL FİZİK YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 403004072015 PAKET PROGRAMLAR I Seçmeli 3 0 0 3
3 403004112008 TEORİK FİZİK YÖNTEMLERİ-I Seçmeli 3 0 0 3
4 403004512008 DİJİTAL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 1 3
5 403004532008 ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
6 403004592008 PARÇACIK FİZİĞİ-I Seçmeli 3 0 0 3
7 403004612012 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I ) Seçmeli 0 2 0 3
8 403004812014 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420302E11450 NANOPHYSICS Seçmeli 3 0 0 3
2 10420302T11452 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 3
3 10420302T11454 FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 3
4 403004062008 MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
5 403004082008 RADYASYON VE SAĞLIK FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
6 403004102008 TEORİK FİZİK YÖNTEMLERİ-II Seçmeli 3 0 0 3
7 403004362008 MEDİKAL FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
8 403004442008 ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
9 403004462008 PARÇACIK FİZİĞİ-II Seçmeli 3 0 0 3
10 403004482012 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II ) Seçmeli 0 2 0 3
11 403004622012 NÜKLEER RADYASYON DEDEKTÖRLERİ FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
12 403004642012 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
13 403004662012 MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
14 403004822014 WEB PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr