Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Matematik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüz, Fen Fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak 1961 yılında kuruldu. Matematik Bölümünde "Teorik Matematik", "Uygulamalı Matematik" ve "Bilgisayar Bilimleri" olmak üzere üç opsiyonla eğitim sürdürülmektedir. "Cebir ve Sayılar Teorisi", "Geometri" , "Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi", "Topoloji", "Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik", "Uygulamalı Matematik" ve "Bilgisayar Bilimleri" olmak üzere toplam yedi Anabilim Dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere "Matematik Lisans Diploması" verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınav sonucuna göre bölümüme kayıt yaptırmaya hak kazanmış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Matematik Bölüm Eğitim-Öğretim Programında yer alan "Bilgisayar" dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı uygulanmaktadır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans: Eğitim-Öğretim Programda mevcut olan toplam 240 AKTS ders kredisini tamamlamak. Yüksek Lisans: Bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (54 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Doktora: Bölümün lisans-üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere doktora diploması verilir.
Program Profili
Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi dört yıldır. İngilizce yeterliği olmayan öğrenciler yabancı diller bölümünde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine katılmak zorundadırlar. Bölüm derslerinin bir kısmı İngilizcedir. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencileri ilk dört dönem ortak temel dersleri aldıktan sonra, gerekli ortalamayı elde edenler beşinci dönem başında "Teorik Matematik", "Uygulamalı Matematik" ve "Bilgisayar Bilimleri" opsiyonlarından birini seçerler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımızdan Formasyon Eğitimini tamamlayanlar, KPSS ‘den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Matematik Öğretmeni olarak atanabilirler veya veya özel okullarda çalışabilirler. Özel sektörde çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora ve birleştirilmiş doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
"Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi" ne göre belirlenir ve her dönem başında öğrencilere ilan edilir.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az 72 AKTS'si İngilizce derslerden olmak üzere toplam 240 AKTS tamamlamaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Pınar DÜNDAR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde, 10 Profesör, 11 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 15 Araştırma Görevlisi (7 tanesi ÖYP ve 35. madde) , 940 öğrenci mevcuttur.

Program Çıktıları
1Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
2Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
3Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
4Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
5Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
6Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
7Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
8Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
9Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
10Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
11Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
12Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
13Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
14Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
15Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
16

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405001052003 ANALİTİK GEOMETRİ-I Zorunlu 3 1 0 6
2 405001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 405005052004 MATEMATİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 405001131997 MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 6
5 405001172012 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 2
6 405001072003 SOYUT MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 5
7 405001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 405005312011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 19 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405001092012 ANALYTIC GEOMETRY II Zorunlu 3 1 0 6
2 405000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 405005062003 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 6
4 405001152012 MATHEMATICS-II Zorunlu 3 1 0 6
5 405001192012 SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 2
6 405001112004 SOYUT MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 0 6
7 405000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405002122012 ANALYSIS I Zorunlu 3 1 0 7
2 405002142012 COMPUTER SCIENCES I Zorunlu 3 0 1 7
3 405002131997 GENEL TOPOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 5
4 405002012012 LINEAR ALGEBRA I Zorunlu 3 1 0 7
5 10420501E11619 PHYSICS-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 13 3 1 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405002161997 ANALİZ-II Zorunlu 3 1 0 6
2 405002182003 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ-II Zorunlu 3 0 1 7
3 10420501E11616 INTRODUCTION TO DIFFERANTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 0 5
4 405002051997 LİNEER CEBİR-II Zorunlu 3 1 0 7
5 10420501E11614 PHYSICS-II Zorunlu 2 0 0 4
6 10420501T11618 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 14 3 1 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405013642001 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ-III Zorunlu 2 1 0 4
2 405013662003 DISCRETE MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 4
3 405013792008 LOJİK TASARIMI-I Zorunlu 2 1 0 4
4 405013672003 SAYISAL ANALİZ-I Zorunlu 2 1 0 4
5 MAT.BİLG.05 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 10
6 405013652001 TOPOLOJİ VE ÖLÇÜM Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 10 5 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405013282008 BİLGİSAYAR CEBİRİ Zorunlu 2 1 0 4
2 405013722006 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I Zorunlu 2 1 0 4
3 405013742006 SAYISAL ANALİZ-II Zorunlu 2 0 0 4
4 MAT.BİLG.06 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 10
5 405013272006 UYG.GEOMETRİK TASARIMA GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 4
6 405013732003 UYG.MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 10 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405014332001 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II Zorunlu 2 1 0 5
2 405014362006 PARALEL HESAPLAMA Zorunlu 2 0 0 4
3 MAT.BİLG.07 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
4 405014212003 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 0 0 5
5 405014142006 UYGULAMALI GEOMETRİK TASARIM Zorunlu 2 1 0 5
6 405014342003 VERİ YAPILARI Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 10 3 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405014232006 AUTOMATA TEORİSİ Zorunlu 2 2 0 6
2 405014382006 GRAF TEORİSİ Zorunlu 2 1 0 6
3 405014392006 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-III Zorunlu 2 2 0 6
4 MAT.BİLG.08 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 6
5 405014222006 UYGULAMALI HASAPEDİLEBİLİRLİK TEORİSİ Zorunlu 2 1 0 6
Toplam 8 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr