Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Resim - İş Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Resim-İş Eğitimi Lisans Programı 2010 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Resim-İş Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Lisans programının en temel amacı, görsel sanatlar öğretmeni olarak; sanat eğitiminin önemini kavratmak, yeterli sanatsal bilgi ve uygulama becerisinin yanı sıra nitelikli öğretmen özellikleri kazandırmaktır. Bunun yanında nitelikli sanatsal üretim için temel eğitimi vererek, üreten ve üretime katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları ilk öğretim, orta öğretim kurumlarında öğretmen ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca sanatsal ilgi alanlarıyla ilgili özel kurum/kuruluşlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Merih Tekin Bender, Tel: 0 232 3883788 AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Melek Şahan, Tel: 0 232 3883785
Bölüm Olanakları
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm binasında 4 adet resim, 1 adet heykel, 1 adet grafik, 1 adet özgün baskı ve 1 adet temel tasarım ve perspektif atölyesi, kuramsal dersler için 3 adet derslik bulunmaktadır. Bölüm binası içerisinde sanatsal etkinlikler için bir sergi salonu mevcuttur.

Program Çıktıları
1Meslek yaşamı boyunca tüm eğitim uygulamalarında, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alabilme
2Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
3Toplumsal ve sanatsal tarihinin öneminin farkında olabilme
4Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, aydın sanat eğitimcisi bilincine sahip olabilme
5Görsel sanatlar eğitiminin sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama alanlarının bütünlüğü ile sağlanabileceğinin bilincine varabilme
6Görsel sanatlar ve eğitimi ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilere sahip olabilme
7Görsel sanatlar alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
8Görsel sanatlar ve eğitimi alanlarında yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip edebilme
9Kazandığı sanatsal görüş ve estetik anlayışı çevresine yansıtabilme
10Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendi alanına ve eğitim sürecine taşıyabilme
11Eğitsel faaliyetlerinin tümünde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olabilme ve bunları kullanabilme
12Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak çağdaş öğretim yöntem, teknik ve materyallerini kullanabilme
13Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme
14İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü kavrayarak yorumlayabilme, kültürlerarası etkileşim sağlayabilme
15Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
16Mesleki etik bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
2 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 RÖ103 DESEN I Zorunlu 1 2 0 3
4 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
5 MB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 RÖ101 TEMEL TASARIM I Zorunlu 2 4 0 5
7 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
8 GK103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 17 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 RÖ106 DESEN II Zorunlu 1 2 0 3
3 MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 RÖ108 PERSPEKTİF Zorunlu 2 0 0 2
6 RÖ102 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 RÖ104 TEMEL TASARIM II Zorunlu 2 4 0 5
8 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
9 GK104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr