Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (b) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yaklaşık 350 öğrencinin eğitim gördüğü bölümümüz 1998'den bu yana eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 2 dönem boyunca stajını yapan mezunlar "Bilgisayar Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programlarda yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri taşıyan öğrenciler yapılan sınava girebilir, başarılı oldukları takdirde bu dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünün temel amacı; çağdaş, analitik düşünebilen ve sorunlara yaratıcı çözüm üreten, bilgisayar ve diğer öğretim teknolojilerini etkin olarak kullanabilen bilişim teknolojileri (BT) öğretmen adayları yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır. Çağdaş bir eğitimci olmalarının yanı sıra öğrencilerin, aşağıdaki görevleri yerine getirebilecek özellikler kazanmaları öğretim programımızın alt hedefleridir: • Öğretim teknoloğu olarak teknoloji temelli öğrenme-öğretme ortamlarının tasarımı, • Derslerin hedeflerine uygun olarak BT destekli öğretimin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi, • BT destekli öğretim materyali tasarlama, geliştirme ve etkililiğini değerlendirme. Öğrenimleri süresince, öğrenciler, halen kullanılmakta olan ya da eğitimde kullanılabilecek olan yeni öğretim teknolojilerini tanıyabilmekte; bilgisayar, web ya da İnternet aracılığıyla etkin öğretim materyalleri tasarlayabilmekte; çalışacakları okullarda karşılaşabilecekleri olası sorunlara karşı hazırlanmaktadırlar. Okul deneyimleri derslerinde, edinilen öğretimi planlama ve sınıf yönetimi bilgilerinin gerçek yaşamda uygulanabilmesi sağlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrencilerimiz bilişim teknolojileri öğretmeni adayı olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen; üniversitelerin BÖTE bölümlerinde akademisyen; eğitim yazılımı geliştiren firmalarda yazılımcı ya da alan uzmanı; firmaların eğitim birimlerinde eğitici ya da alan uzmanı, vd. olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce bildiklerini belgelemek koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programında iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler için yarıyılın dokuzuncu haftasında vize sınavları yapılmaktadır. Vize sınavları notları öğrencinin dersteki başarı notunun yüzde kırkını oluşturur. Ayrıca, dönem sonunda öğrencilere final sınavları uygulanır. Dersten başarılı sayılmak için önkoşul olarak öğrencilerin final sınavından en az 60 ya da daha yüksek puan almaları gerekmektedir, aksi takdirde vize notları dikkate alınmaksızın dersten kalırlar. Final sınavında başarılı olan öğrencilerin final sınavı notları, başarı notlarının yüzde altmışını oluşturur. Vize ve final sınavı olmayan dersler ise öğrencinin dönem boyunca hazırladığı rapor, proje, materyal, sunu vd. çalışmaların puanlanması aracılığıyla değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Başkan: Prof.Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU Tel :+90 232 3115089 E-posta:mustafa.inceoglu@ege.edu.tr ECTS Koordinatorü Öğr. Gör. Dr. Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU Tel :+90 232 3113144 E-posta: alev.ates@ege.edu.tr Adres: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 35100, Bornova, Tel : +90 232 3112229 Fax : +90 232 373 47 13 E-posta : botesekreterlik@gmail.com Web adresi: http://egitim.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bilgisayar uygulamalı dersler için, toplam 110 bilgisayardan oluşan 3 laboratuvarın yanı sıra, öğrencilerin belirlenen zamanlarda serbest kullanımlarına açık bir öğrenci laboratuvarı da bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Öğretime uygun planlama yapabilme.
2Temel fen ve sosyal bilimler bilgisi.
3Öğrenenlerin farklı öğrenme gereksinimlerine yönelik teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarlayabilme.
4Bir bilgisayar sistemi kurarak, bu sistemle uyumlu yazılım ve çevre birimlerini kullanabilme.
5Veritabanı uygulamalarını masaüstü, web ve mobil ortamlara yönelik geliştirebilme.
6Bilişim teknolojilerinden yararlanarak proje geliştirebilme.
7Ölçme ilkelerine uygun olarak veri toplama, çözümleme ve yorumlama.
8Bilişim teknolojilerini kullanarak etkili öğretme-öğrenme materyalleri tasarlayabilme.
9Bilişim teknolojilerini sağlığa uygun olarak, güvenli ve etik kullanabilme.
10Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım stratejileri geliştirebilme.
11Atatürk’ün düşünce ve görüşlerini öğretim uygulamalarına yansıtabilme.
12Mesleki gelişimde bilişim teknolojilerinin rolünü fark ediş.
13Bilişim teknolojilerini meslektaşlar, uzmanlar, aileler ve öğrenenlerle iletişim amaçlı kullanabilme.
14Yeni teknolojilerin toplumdaki etkilerine uyum sağlayabilme.
15Toplum sorunlarına yönelik projelere ve üniversitede düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılma konusunda istekli oluş.
16Eğitimde bilişim teknolojilerinin yerinde kullanımına değer verme.
17Öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini alanda kullanabilme.
18Problem çözme ve algoritma tasarımı becerileri geliştirebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507001092006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 4507001112006 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
3 4507001012006 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Zorunlu 3 2 0 6
4 4507001032006 MATEMATİK-I Zorunlu 2 2 0 5
5 4507001072006 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
6 4507001152012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 4507001172015 WEB TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
8 4507001052010 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507001162015 ALGORİTMAYA GİRİŞ Zorunlu 3 2 0 7
2 4507001102006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 4507001122006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 4507001022006 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Zorunlu 3 2 0 6
5 4507001042006 MATEMATİK-II Zorunlu 2 2 0 5
6 4507001082006 TÜRKÇE-II :SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
7 4507001062010 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507002172015 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Zorunlu 2 2 0 5
2 4507002072006 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 4
3 4507002012006 FİZİK I Zorunlu 3 0 0 4
4 4507002052006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 4507002032006 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Zorunlu 3 2 0 5
6 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL1 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL1 Seçmeli - - - 4
7 4507002152015 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 18 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507002222015 BİLGİSAYAR DONANIMI Zorunlu 2 2 0 4
2 4507002202015 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 4507002022006 FİZİK II Zorunlu 3 0 0 4
4 4507002062006 ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
5 4507002282015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 4
6 4507002042006 PROGRAMLAMA DİLLERİ II Zorunlu 3 2 0 6
7 SEÇBİLÖĞRTEKAL.BİL2 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL2 Seçmeli - - - 4
Toplam 14 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507003072006 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4507003032006 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
3 4507003132006 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
4 4507003052006 ÖZEL ÖGRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 5
5 SEÇBİLÖĞRTEKAL.BİL3 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL3 Seçmeli - - - 5
6 4507003012006 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 4507003092006 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 12 6 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507003122006 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 0 5
2 4507003562015 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 2 0 5
3 4507003582015 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Zorunlu 3 0 0 5
4 4507003062006 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 2 2 0 5
5 SEÇBİLÖĞRTEKAL.BİL4 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL4 Seçmeli - - - 5
6 4507003082006 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
7 4507003102006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 13 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507004052006 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLER Zorunlu 2 0 0 5
2 4507004032006 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 8
3 4507004012006 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ-I Zorunlu 2 2 0 8
4 SEÇBİLÖĞRTEKAL.BİL5 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL5 Seçmeli - - - 6
5 SEÇBİLÖĞRTEKGENKÜL1 SEÇBİLÖĞRTEKGENKÜL1 Seçmeli - - - 3
Toplam 7 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507004042006 ÖGRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 8
2 4507004022006 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ--II Zorunlu 2 2 0 8
3 4507004062006 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
4 SEÇBİLÖĞRTEKAL.BİL6 SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL6 Seçmeli - - - 6
5 SEÇBİLÖĞRTEKGENKÜL2 SEÇBİLÖĞRTEKGENKÜL2 Seçmeli - - - 3
Toplam 9 8 0 30
 
SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507002112006 EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
2 4507002132006 ÖĞRENME VE ÇALIŞMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507002242015 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 4
2 4507002262015 SAYISAL OYUN TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 3 0 0 4
SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507003152015 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
2 4507003172015 PHP İLE WEB PROGRAMLAMA 1 Seçmeli 3 0 0 5
3 4507003192015 OYUNLAŞTIRMA Seçmeli 3 0 0 5
4 4507003212017 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 3 0 0 5
SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507003602015 PHP İLE WEB PROGRAMLAMA 2 Seçmeli 3 0 0 5
2 4507003622015 ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
3 4507003642017 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 0 0 0 5
SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507004092006 WINDOWS TABANLI PROGRAMLAMA (SEÇ A3) Seçmeli 3 0 0 6
2 4507004112006 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA (SEÇ A3) Seçmeli 3 0 0 6
3 4507004232015 EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI Seçmeli 3 0 0 6
SEÇBİLÖĞRTEKGENKÜL1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507004132006 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GEL.(SEÇ-GKİ) Seçmeli 2 0 0 3
2 4507004152006 İLETİŞİM BECERİLERİ(SEÇ GK-I) Seçmeli 2 0 0 3
3 4507004192014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇBİLÖĞRTEKALANBİL6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507004222015 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Seçmeli 3 0 0 6
2 4507004262015 WEB TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
3 4507004322015 INTERNET FOR EDUCATORS Seçmeli 3 0 0 6
SEÇBİLÖĞRTEKGENKÜL2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4507004142006 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GEL-II(SEÇ GK2) Seçmeli 2 0 0 3
2 4507004162006 BİLİŞİM VE ETİK (SEÇ GK2) Seçmeli 2 0 0 3
3 4507004202014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr